Петак, 07. Јун 2013.

Наручите извод

Виртуални матичар

 

Овај сервис Вам омогућава да без доласка у службене просторије матичне службе матичног подручја Неготин наручите изводе и уверења из матичних књига. У року од 48–72 сати од дана наручивања, наручена документа биће вам достављена на жељену адресу.

Путем овог сервиса можете наручити следећа документа:

Извод МКР - домаћи образац

Извод МКР - међународни образац

Извод МКВ - домаћи образац

Извод МКВ - међународни образац

Извод МКУ - домаћи образац

Извод МКУ - међународни образац

Уверење о држављанству

Проверу можете извршити већ наредног дана, осим у случајевима када је наруџбеница послата у суботу, недељу, државним или верским празником. У том случају подаци се обрађују првог наредног радног дана.

Сигурности ради, обавезно проверите да ли се налазите на листи примљених наруџбеница.

НАПОМЕНА: Уколико се не нађете на листи примљених наруџбеница у периоду од 24 часа, молимо Вас да нас назовете на телефон 019 / 549-746 ради утврђивања разлога недоспећа Ваше наруџбенице.

Да би избегли трошкове доласка или уштедели на времену, користите могућности и понуђене предности сервиса "Виртуални матичар".