Среда, 08. Мај 2013.

Месне канцеларије


СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
који обављају послове шефа месне канцеларије, матичара и зам.матичара у матичним подручјима на територији општине Неготин