Петак, 10. Фебруар 2017.

Буџет

 2021. ГОДИНА

 

                                                                                            ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

1. Одлука о буџету општине Неготин за 2021. годину (Службени лист бр.19/2020)                                  
2. Кадровски план општине Неготин за 2021.годину
3. Образложење уз Одлуку буџета за 2021.годину
4.

Грађански водич кроз буџет за 2021.годину

5.  
6.
7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

ЗАВРШНИ РАЧУН 


 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

1.

Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину и пројекција за 2022. и 2023.годину 

2.

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину и пројекција за 2022 и 2023.год.

3. Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021.годину и пројекција за 2022. и 2023.год (преузтео за сајта Министарства финансија) 
4. Анекс 5 - Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (преузето са сајта Министарства финансија)
5.

Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета (преузето са сајта Министарства финансија)


2020. ГОДИНА


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
1. Одлука о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину
2. Образложење уз Одлуку о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину
3. Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2020. године
4.

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2020.год. (Службени лист бр.18/2019)

5. Образложење уз Одлуку о буџету општине Неготин за 2020.год.
6. Грађански водич кроз буџет за 2020.год.
7.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин за 2021.годину 

8.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар - септембар 2020.године 

9.

 

10.

 

ЗАВРШНИ РАЧУН 

1. Одлука о завршном рачуну општине Неготин за 2019.годину (сл.лист број 10/2020)

2. Одлука о завршном рачуну општине Неготин за 2020.годину 

3. Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину 

 

2019. ГОДИНА 


ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 1. 

Грађански водич кроз буџет општине Неготин за 2019. годину

2. 

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2019. годину  (Сл. лист број 33/2018)

3.

Одлука  о првој  измени и  допуни  одлуке  о буџету Општине Неготин за 2019. годину (Сл. лист број 15/2019)

4.

Упутства за припрему Одлуке о буџету Општине Неготин за 2020.годину и пројекција за 2021. и 2022.годину

5. 

Измена упутства за припрему Одлуке о буџету Општине Неготин за 2020.годину и пројекција за 2021. и 2022.годину

6. 

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2019. годинe

7.  План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Неготин за 2020.годину
8.

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2019. годинe

  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин     
 1. Подаци о задужености општине - јануар 2019.
2.  Подаци о задужености општине - фебруар 2019. 
3.  Подаци о задужености општине - март 2019. 
4.  Подаци о задужености општине - април 2019. 
5.  Подаци о задужености општине - мај 2019. 
6.  Подаци о задужености општине - јун 2019. 
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.  
 
 

2018. ГОДИНА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 

Грађански водич кроз буџет општине Неготин за 2018. годину

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин  за 2019. годину

1. 

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2018. годину  (Сл. лист број 31/2017)

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (Сл. лист број 20/2018.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (Сл. лист број 31/2018.)
ЗАВРШНИ РАЧУН
1.  Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2018. годину ( Сл. лист број 11/2019)
    ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
 1. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2018. године   
 2.  Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-сетембар 2018. године  
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима  
 1.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2018.
 2.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2018.
  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
 1.  Подаци о задужености општине - јануар 2018.
 2.  Подаци о задужености општине - Фебруар 2018.
3.  Подаци о задужености општине - март 2018.
4.  Подаци о задужености општине - април 2018.
5.  Подаци о задужености општине - мај 2018.
6.  Подаци о задужености општине - јун 2018.
7.  Подаци о задужености општине - јул 2018.
8.  Подаци о задужености општине - август 2018.
9.  Подаци о задужености општине - септембар 2018.
10.  Подаци о задужености општине - октобар 2018. 
 11. Подаци о задужености општине - новембар 2018.  
12. Подаци о задужености општине - децембар 2018.  

2017. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1.  Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину  (Сл. лист број 21/2016)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 1/2017.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 13/2017.)
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 22/2017.) 
ЗАВРШНИ РАЧУН 
 1.   Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину ( Сл. лист број 19/2018)
  ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2017. године
2.

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2017. године

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима 
1. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2017.
2. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2017.
3. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2017.
4. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2017.
5. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2017.
6. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2017.
7. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2017.
8. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2017.
9. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2017.
10. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2017.
11. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2017.
12.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2017.
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
1. Подаци о задужености општине - јануар 2017.
2.  Подаци о задужености општине - фебруар 2017.
3.  Подаци о задужености општине - март 2017.
4.  Подаци о задужености општине - април 2017.
5.  Подаци о задужености општине - мај 2017.
6.  Подаци о задужености општине - јун 2017.
7.  Подаци о задужености општине - јул 2017.
8.  Подаци о задужености општине - август 2017.
9.  Подаци о задужености општине - септембар 2017.
10.  Подаци о задужености општине - октобар 2017.
11.  Подаци о задужености општине - новембар 2017.
12. Подаци о задужености општине - децембар 2017.

2016. ГОДИНА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1.  Одлука о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 27/2015)
2.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 11/2016.)
3.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 20/2016.)
ЗАВРШНИ РАЧУН 
 1.   Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину
 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1.  Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2016. године
  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима 
1. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2016.
2. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2016.
3. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2016. 
4. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2016.
5. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2016.
6. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2016.
7. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2016.
8. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2016.
9. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2016.
10. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2016.
11. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2016.
12. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2016.
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
1. Подаци о задужености општине Неготин - јануар 2016.
2.  Подаци о задужености општине Неготин - фебруар 
3.  Подаци о задужености општине Неготин - март 2016. 
4.  Подаци о задужености општине Неготин - април 2016.  
5.  Подаци о задужености општине Неготин - мај 2016.  
6.  Подаци о задужености општине Неготин - јун 2016.  
7.  Подаци о задужености општине Неготин - јул 2016.   
8.  Подаци о задужености општине Неготин - август 2016.  
9.  Подаци о задужености општине Неготин - септембар 2016.  
10.  Подаци о задужености општине Неготин - октобар 2016.  
11. Подаци о задужености општине Неготин - новембар 2016. 
12. Подаци о задужености општине Неготин - децембар 2016. 

2015. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1. Одлука о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 44/2014.)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 6/2015.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 20/2015.)
4.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 27/2015.)
 ЗАВРШНИ РАЧУН 
1.  Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 11/2016.)

2014. ГОДИНА 

 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1.  Извештај о наплати пореза на имовину физичких лица, правних лица и предузетника за 2014. годину