Петак, 10. Фебруар 2017.

Буџет

2024. ГОДИНА

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ  И  ПРОЈЕКЦИЈА
ЗА 202
5. И 2026
. ГОДИНУ

 

2023. ГОДИНА

 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

1. Одлука о буџету општине Неготин за 2023. годину
2.
Одлука о буџету општине Неготин за 2024. годину:
Први део
Други део
3.
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2023. ГОДИНУ:
Први део
Други део
4.
Кадровски план за 2024.годину
5. Кадровски план за 2023.годину
6.
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2023.год (Службени лист број 13/2023)
7. Грађански водич кроз буџет за 2023.годину
8. ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2023. ГОДИНУ
9. ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2024. ГОДИНУ
10. Грађански водич кроз буџет за 2024.годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ РАЧУН 

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2022.год. (Службени лист број 10/2023)
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

1.

И  З  В  Е  Ш  Т  А Ј  О ИЗВРШЕЊУ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - ЈУН  2023. ГОДИНЕ

2.

И З В  Е  Ш  Т  А Ј  О ИЗВРШЕЊУ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР  2023. ГОДИНЕ

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

1.  
2.

 

 3.  
 4.  
 5.  
   

 

2022. ГОДИНА

 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

1. Одлука о буџету општине Неготин за 2022. годину (Службени лист бр.36/2021)                                  
2. Кадровски план општине Неготин за 2022.годину
3. Грађански водич кроз буџет за 2022.годину
4.

Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину (Службени лист бр.14/2022) 

5. Измена кадровског плана општине Неготин за 2022.годину
6. Одлука о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022.годину (Службени лист бр.23/2022).
7.

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2022. ГОДИНУ

8.

 

9.

 

10.

 

ЗАВРШНИ РАЧУН 

1.  Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2021. годину (Службени лист бр.14/2022) 
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

1.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2022.године

2.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2022.године

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

1.

Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Неготин за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024. годину 

2.

Упутство Министарства финаисија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024. годину

 3. Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину  и  пројекција за 2024. И 2025. годину
 4.  Обрасци за програмски буџет 2023-Бланко
 5.  Обрасци за програмски буџет 2023-предефинисани
   

 

2021. ГОДИНА

 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1. Одлука о буџету општине Неготин за 2021. годину (Службени лист бр.19/2020)                                  
2. Кадровски план општине Неготин за 2021.годину
3. Образложење уз Одлуку буџета за 2021.годину
4.

Грађански водич кроз буџет за 2021.годину

5. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину са образложењем
6. ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2021. ГОДИНУ
7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

ЗАВРШНИ РАЧУН 

 1. Одлука о завршном рачуну општине Неготин за 2020.годину 
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ
 1.  Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2021. године
 2.  Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2021. године

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

1.

Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину и пројекција за 2022. и 2023.годину 

2.

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Неготин за 2021.годину и пројекција за 2022 и 2023.год.

3. Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021.годину и пројекција за 2022. и 2023.год (преузтео за сајта Министарства финансија) 
4. Анекс 5 - Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе (преузето са сајта Министарства финансија)
5.

Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета (преузето са сајта Министарства финансија)

6.

Упутство за припрему одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину  и  пројекција за 2023. и 2024. годину

 

2020. ГОДИНА

 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
1. Одлука о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину
2. Образложење уз Одлуку о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину
3. Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2020. године
4.

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2020.год. (Службени лист бр.18/2019)

5. Образложење уз Одлуку о буџету општине Неготин за 2020.год.
6. Грађански водич кроз буџет за 2020.год.
7.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин за 2021.годину 

8.

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар - септембар 2020.године 

9.

 

10.

 

ЗАВРШНИ РАЧУН 

1. Одлука о завршном рачуну општине Неготин за 2019.годину (сл.лист број 10/2020)

2. Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину 

 

2019. ГОДИНА 

 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 1. 

Грађански водич кроз буџет општине Неготин за 2019. годину

2. 

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2019. годину  (Сл. лист број 33/2018)

3.

Одлука  о првој  измени и  допуни  одлуке  о буџету Општине Неготин за 2019. годину (Сл. лист број 15/2019)

4.

Упутства за припрему Одлуке о буџету Општине Неготин за 2020.годину и пројекција за 2021. и 2022.годину

5. 

Измена упутства за припрему Одлуке о буџету Општине Неготин за 2020.годину и пројекција за 2021. и 2022.годину

6. 

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2019. годинe

7.  План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Неготин за 2020.годину
8.

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2019. годинe

9.

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  ЗА 2019. ГОДИНУ

  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин     
 1. Подаци о задужености општине - јануар 2019.
2.  Подаци о задужености општине - фебруар 2019. 
3.  Подаци о задужености општине - март 2019. 
4.  Подаци о задужености општине - април 2019. 
5.  Подаци о задужености општине - мај 2019. 
6.  Подаци о задужености општине - јун 2019. 
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.  
 
 

2018. ГОДИНА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
 

Грађански водич кроз буџет општине Неготин за 2018. годину

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Неготин  за 2019. годину

1. 

Одлука о буџету општине Неготин са Кадровским планом за 2018. годину  (Сл. лист број 31/2017)

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (Сл. лист број 20/2018.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину (Сл. лист број 31/2018.)
ЗАВРШНИ РАЧУН
1.  Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2018. годину ( Сл. лист број 11/2019)
    ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
 1. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2018. године   
 2.  Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-сетембар 2018. године  
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима  
 1.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2018.
 2.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2018.
  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
 1.  Подаци о задужености општине - јануар 2018.
 2.  Подаци о задужености општине - Фебруар 2018.
3.  Подаци о задужености општине - март 2018.
4.  Подаци о задужености општине - април 2018.
5.  Подаци о задужености општине - мај 2018.
6.  Подаци о задужености општине - јун 2018.
7.  Подаци о задужености општине - јул 2018.
8.  Подаци о задужености општине - август 2018.
9.  Подаци о задужености општине - септембар 2018.
10.  Подаци о задужености општине - октобар 2018. 
 11. Подаци о задужености општине - новембар 2018.  
12. Подаци о задужености општине - децембар 2018.  

2017. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1.  Одлука о буџету општине Неготин за 2017. годину  (Сл. лист број 21/2016)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 1/2017.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 13/2017.)
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2017. годину (Сл. лист број 22/2017.) 
ЗАВРШНИ РАЧУН 
 1.   Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2017. годину ( Сл. лист број 19/2018)
  ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1. Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2017. године
2.

Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2017. године

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима 
1. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2017.
2. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2017.
3. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2017.
4. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2017.
5. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2017.
6. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2017.
7. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2017.
8. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2017.
9. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2017.
10. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2017.
11. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2017.
12.  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2017.
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
1. Подаци о задужености општине - јануар 2017.
2.  Подаци о задужености општине - фебруар 2017.
3.  Подаци о задужености општине - март 2017.
4.  Подаци о задужености општине - април 2017.
5.  Подаци о задужености општине - мај 2017.
6.  Подаци о задужености општине - јун 2017.
7.  Подаци о задужености општине - јул 2017.
8.  Подаци о задужености општине - август 2017.
9.  Подаци о задужености општине - септембар 2017.
10.  Подаци о задужености општине - октобар 2017.
11.  Подаци о задужености општине - новембар 2017.
12. Подаци о задужености општине - децембар 2017.

2016. ГОДИНА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1.  Одлука о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 27/2015)
2.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 11/2016.)
3.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 20/2016.)
ЗАВРШНИ РАЧУН 
 1.   Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину
 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1.  Извештај о извршењу  Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2016. године
  МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима 
1. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2016.
2. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2016.
3. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2016. 
4. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2016.
5. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2016.
6. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2016.
7. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2016.
8. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2016.
9. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2016.
10. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2016.
11. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2016.
12. Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2016.
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ  -  Подаци о задужености општине Неготин 
1. Подаци о задужености општине Неготин - јануар 2016.
2.  Подаци о задужености општине Неготин - фебруар 
3.  Подаци о задужености општине Неготин - март 2016. 
4.  Подаци о задужености општине Неготин - април 2016.  
5.  Подаци о задужености општине Неготин - мај 2016.  
6.  Подаци о задужености општине Неготин - јун 2016.  
7.  Подаци о задужености општине Неготин - јул 2016.   
8.  Подаци о задужености општине Неготин - август 2016.  
9.  Подаци о задужености општине Неготин - септембар 2016.  
10.  Подаци о задужености општине Неготин - октобар 2016.  
11. Подаци о задужености општине Неготин - новембар 2016. 
12. Подаци о задужености општине Неготин - децембар 2016. 

2015. ГОДИНА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
1. Одлука о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 44/2014.)
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 6/2015.)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 20/2015.)
4.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 27/2015.)
 ЗАВРШНИ РАЧУН 
1.  Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2015. годину (Сл. лист број 11/2016.)

2014. ГОДИНА 

 ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 
1.  Извештај о наплати пореза на имовину физичких лица, правних лица и предузетника за 2014. годину