Четвртак, 18. Мај 2023.

ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

ПРЕУЗМИТЕ: ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2022-2028.ГОД.


ПРЕУЗМИТЕ: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА И ТЕМАТСКИХ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

ПРЕУЗМИТЕ: РЕШЕЊЕ - РАДНА ГРУПА ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

 

ПРЕУЗМИТЕ: РЕШЕЊЕ - РАДНА ГРУПА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

ПРЕУЗМИТЕ: РЕШЕЊЕ - РАДНА ГРУПА ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ

 

ПРЕУЗМИТЕ: ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2022-2028 

 

ПРЕУЗМИТЕ: ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ - ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

 

ПРЕУЗМИТЕ: ВИЗИЈА, МЕРЕ И РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

ПРЕУЗМИТЕ: ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈУ И МИШЉЕЊА