Понедељак, 06. Новембар 2017.

Локални избори 2017

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СО НЕГОТИН 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН СА ИЗБОРА ОДРЖАНИХ 24.12.2017. ГОДИНЕ

 

ИЗБОРНE ЛИСТE КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ, 24. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ИВИЦА ДАЧИЋ

2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПРИМ.ДР МИОМИР ПЕТКОВИЋ-МОМА 

3. УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА-ДРАГОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ

4. НЕГОТИН БЕЗ КОРУПЦИЈЕ

 

ОБРАСЦИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНА НЕГОТИН:

 

1. Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-1/17)

2. Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-2/17)

3. Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-3/17) 

4. Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника (Образац ЛИ-НГ-4/17)

5. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-5/17)

6. Изјава бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-6/17)

7. Потврда о изборном праву кандидата за одборнике Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-7/17)

8. Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних прихода (Образац ЛИ-НГ-10/17)

9. Изјава о коришћењу средстава јавних прихода (Образац ЛИ-НГ-11/17)

10. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије општине Неготин и бирачког одбора (Образац ЛИ-НГ-12/17)

11. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између Изборне комисије општине Неготин и бирачког одбора (Образац ЛИ-НГ-13/17)

12. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-14/17)

13. Захтев (пријава) за акредитацију домаћих, страних и међународних организација и удружења (посматрачи) (Образац ЛИ-НГ-15/17)

14. Захтев за акредитацију медија (Образац ЛИ-НГ-16/17)

15. Гласачки листић за избор одборника Скупштине општине Неготин 24. децембра 2017. године (Образац ЛИ-НГ 1717) 

16. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ЛИ-НГ 1817)

17. Уверење о избору за одборника Скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ 1917)

18. Записник о раду  Изборне комисије општине Неготин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Неготин, који су одржани 24. децембра 2017. године (Образац ЛИ-НГ 2017)

19. Евиденција о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу (Образац ЛИ-НГ 2117)

20. Евиденција о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу (Образац ЛИ-НГ 2217)

 

ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА,ЗАКЉУЧЦИ и ОБАВЕШТЕЊА


Преузмите : Одлуку о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Неготин

Преузмите : Решење о измени  Решења о одређивању бирачких места на територији општине Неготин

Преузмите: Обавештење о бројевима телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе

Преузмите: Закључак о одржавању конференције за представнике медија 

Преузмите: Одлуку о објављивању укупног броја бирача за подручје општине Неготин за избор одборника Скупштине општине Неготин расписаних за 24. децембар 2017. године

Преузмите : Одлуку о начину исплате накнада за рад у бирачким одборима на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Неготинрасписаних за 24. децембар 2017. године

Преузмите : Одлуку о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24. децембар 2017. године

Преузмите : Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24. децембар 2017. године

Преузмите : Решење о одређивању бирачких места на територији општине Неготин

Преузмите : Одлуку о обрасцима 

Преузмите : Одлуку о обавезним елементима које треба да садржи споразум о образовању групе грађана у циљу подношења изборне листе за избор одборника у Скупштини општине Неготин који ће бити одржани 24.децембра 2017. године

Преузмите : Одлуку о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 24. децембар 2017. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК


На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Неготин  („Сл. гласник РС“, бр.99/2017) , члана 8. Став 1., 2. и 3.. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) члана 14.  Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, бр.104/2009 и 99/2011 ), Општинска управа општине Неготин, објављује О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Преузмите : Обавештење


Закључак о одржавању конференције за представнике медија