Уторак, 07. Мај 2013.

Скупштина општине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Поставите питање председнику Скупштине општине Неготин

 

мр Милан Уруковић, магистар наука у области заштите на раду

Рођен је 6. августа 1963. године у Неготину. Основну школу завршио је у Душановцу, а Средњу техничку школу „Иво Лола Рибар“ у Неготину. Дипломирао је и магистрирао на Факултету заштите на раду у Нишу.

Радни однос засновао је 1989. године у Секретаријату за инспекцијске послове Скупштине општине Неготин, а од 1992. године запослен је у Министарству за рад,запошљавање, борачка и социјална питања. Одборник је Скупштине Општине Неготин испред Социјалистичке партије Србије од 1996. године и има најдужи одборнички стаж у СО Неготин.

У периоду од октобра 2000. године до маја 2001. године, обављао је функцију потпредседника СО Неготин. 

Крајем 2006. године изабран је за председника Општинске организације СПС Неготин, на којој се налази и данас, а од 2011. до краја 2014 обављао је функцију председника Окружног одбора СПС Борског округа, а од почетка 2015. године члан је Извршног одбора ГО Социјалистичке партије Србије.

У периоду од  26. 04 . 2010. године  до 21.09 2012. године обављао је функцију председника Скупштине општине Неготин, а од 21. 09. 2012. године до 15. 05. 2014. године обављао је функцију председника Општине Неготин.

Oд 27.10.2017. године члан је Привременог органа општине Неготин.

Ожењен је и отац двоје деце ( син Милош, апсолвент на Стоматолошком факултету у Нишу и ћерка Милена, студент друге године Медицинског факултета у Нишу). 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 


Поставите питање заменику председника Скупштине општине Неготин

Горан Јовановић, дипломирани инжењер електротехнике за индустријску енергетику

Рођен је 18.07.1979. године у Белфорту - Француска. Завршио је Основну школу „Бранко Радичевић“ и средњу „Техничку школу“ у Неготину.

Дипломирао је на „Електронском факултету“ у Нишу и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике за индустријску енегретику.

Од јануара 2009. године заснива радни однос у ХЕ „Ђердап 2“ у Неготину  где и дан данас ради.

Након локалних избора 2017. године изабран је за одборника СО Неготин.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 


Поставите питање секретару Скупштине општине Неготин

Иван Вељковић,  мастер правник
 

Рођен 25.07.1985. године у Неготину. Завршио Основну школу „Вук Караџић“ у Неготину, Гимназију „Предраг Костић“ у Неготину и ванредно ветеринарски смер у средњој Пољопривредној школи „Рајко Боснић“ у Букову. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 19.03.2014. године када стиче звање дипломирани правник. На истом факултету 30.09.2016. године завршио мастер студије на грађанско-правном модулу, имовинско-правном под-модулу I одбранивши мастер тезу „Форма уговора о промету непокретности“ и стекао звање мастер правник. Правосудни испит положио 28.02.2018. године у Београду. Радио је као судијски помоћник-приправник у Основном суду у Неготину од 2014-2016. године и у канцеларији јавног бележника Драгане Чечуловић Монић у Неготину од 2016-2018. године. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. Од 22.06.2018. године председник је комисије за спровођење комасације дела катастарских општина Речка, Чубра, Рајац и Смедовац. Функцију помоћника председника општине Неготин у области локалног економског развоја и инвестиција обављао је од 01.08.2018. године до 13.09.2020. године.