Уторак, 28. Фебруар 2017.

Синдикална организација ОУ Неготин

 

 

Синдикална организација има 136 чланова запослених у Општинској управи Неготин, Туристичкој организацији општине Неготин и Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин. 

Председник Синдикалне организације Општинске управе Неготин је Бранислав Шуцић, дипломирани инжењер заштите на раду, запослен на пословима безбедности и здравља на раду и послови противпожарне заштите у Служби за заједничке послове општинског услужног центра и информатике. За председника синдиката ОУ Неготин изабран је 20.11.2019. године.    

Одбор организације синдиката Општинске управе Неготин уз председника има и четири члана. Чланови Одбора изабрани су 20.11.2019. године.

Чланови Одбора су : 1. Дејан Манић
2. Татјана Живковић
3. Ивана Рајковић
4. Слободан Дијановић
Чланови Надзорног одбора
изабрани 25.12.2015. године су : 
1. Бојан Живановић
2. Вуле Марковић
3. Зоран Тодоровић
КОНТАКТ :

Синдикална организација Општинске управе Неготин
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин  
e-mail : sindikat@negotin.rs

документа - 2021.година

 

ДОКУМЕНТА  - 2019. ГОДИНА

ДОКУМЕНТА  - 2018. ГОДИНА 

ДОКУМЕНТА  - 2017. ГОДИНА 

ОБАВЕШТЕЊА


Синдикат ОУ Неготин обавештава своје чланове да ће поводом прославе Дана жена, у уторак 7. марта 2017. године у ресторану "Нови Стил" у Самариновцу бити организована прослава. Котизација је 1.200 динара по особи. Пријаве и информације код председника Синдикалне организације или на телефон 069/8482 710 или на мејл - адресу sindikat@negotin.rs, најкасније до петка 3. марта до 15.30 сати.   
_____________________________________________________________________________________________________________
 
Синдикат ОУ Неготин обавештава своје чланове и све раднике ОУ, да ће поводом прославе Дана жена, у среду 8. марта 2017. године у Великој сали СО Неготин, са почетком у 09.30 часова бити организована закуска.  
______________________________________________________________________________________________________________

Синдикат ОУ Неготин обавештава своје чланове и све раднике ОУ, да ће поводом прославе Дана жена, у четвртак 8. марта 2018. године у Великој сали СО Неготин, са почетком у 09.30 часова бити организована закуска.
______________________________________________________________________________________________________________

ГАЛЕРИЈА 

Прослава 8. марта 2017. године 

  

 


Записник о примопредаји дужности у Синдикалној организацији општинске управе општине Неготин између Милосављевић Марка и Шуцић Бранислава

Решење о формирању комисије за примопредају дужности

Одлука о избору чланова надзорног одбора Синдикалне организације општинске управе општине Неготин

Одлука о избору чланова одбора Синдикалне организације општинске управе општине Неготин

Одлука о избору председника Синдикалне организације општинске управе општине Неготин

Записник са изборног састанка синдикалне организације општинске управе општине Неготин

Записник о раду изборне комисије

Извештај верификационе комисије

Извештај о раду председника Синдикалне организације за период 01.01.2019.-20.11.2019.