Уторак, 23. Мај 2023.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


НАЦРТ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024-2030.ГОД.


Преузмите: Нацрт плана развоја Општине Неготин за 2024-2030.год.
Преузмите: Јавни позив
Преузмите: Програм јавне расправе
Преузмите: Образац
Преузмите: Закључак


ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ - ОДЛУКА О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Програм
Нацрт (WeTransfer линк)
Закључак


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Закључак
Програм
Нацрт одлуке

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИЗНОСИМА НАКНАДА

ПРЕУЗМИТЕ:
Одлуку
Програм
Позив
Закључак

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
2023.ГОД.


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Неготин за 
2024. годину

Преузмите: Јавни позив, 01.11.2023.год.
Преузмите: Програм, 01.11.2023.год.
Преузмите: Одлуку о буџету за 2024.год. - НАЦРТ, 01.11.2023.год.
Преузмите: Закључак, 01.11.2023. год.
Преузмите: Извештај о спроведеном процесу јавне расправе, 15.11.2023.год.
Преузмите: Предлог одлуке о буџету

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину територији општине Неготин

Преузмите: Јавни позив, 01.11.2023.год.
Преузмите:
Програм, 01.11.2023.год.
Преузмите: Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра - НАЦРТ, 01.11.2023.год.
Преузмите: Закључак, 01.11.2023. год.

 

Нацрт Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину

Преузмите: Јавни позив за учешће у јавној расправи, 12.06.2023.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 12.06.2023.год.
Преузмите: Закључак јавне расправе, 12.06.2023.год.
Преузмите: Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2023.годину
Преузмите: Извeштај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
2022.ГОД.
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину

Преузмите: Јавни позив, 08.11.2022.год.
Преузмите: Програм, 08.11.2022.год.

Преузмите: Одлуку о буџету за 2023.год. - НАЦРТ, 08.11.2022.год.
Преузмите:
Закључак, 08.11.2022.год.
Преузмите:
Извештај, 24.11.2022.год.