Петак, 27. Мај 2022.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Лице за заштиту података о личности у Општинској управи општине Неготин:

Татјана Живковић, дипломирани економиста 
адреса: Трг Стевана Мокрањца бр. 1,  19 300 Неготин
телефон: 019/544-000, локал 126, 069/84 82 751
e-mail: tatjana.zivkovic@negotin.rs

 Решење о одређивању лица за заштиту података о личности

 Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Неготин