Уторак, 31. Аугуст 2021.

ИЗБОРИ 2021

 

ИЗВЕШТАЈ О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН СА ИЗБОРА ОДРЖАНИХ 17.10.2021.ГОДИНЕ (пречишћен текст)

 

Преузмите: Извештај о укупним резултатима

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ОДРЖАНИМ 17.10.2021.ГОДИНЕ 

 

Преузмите: Извештај 

 

ИЗБОРНE ЛИСТE КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ, 17.октобра 2021.године

 

 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ - ИВИЦА ДАЧИЋ

 2. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

 3. КРСТА СТАНКОВИЋ ЊЕЊУЛОВИЋ – НАРОДНА СТРАНКА

 4. НАДА за Неготин – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Демократска странка Србије (ДСС) – Национално демократска алтернатива – др Милош Јовановић – Жика Гојковић

 5. Здрава Србија – Милан Стаматовић

 6. САВЕЗ 90 ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ-МИЛОШ СИМИЋ

 

 

ОБРАСЦИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНе НЕГОТИН

 

Преузмите: Изборна листа кандидата за одборнике скупштинe општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-1/21)

Преузмите: Овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-2/21)

Преузмите: Сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике

скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-3/21)

Преузмите: Изјава којом се прихвата кандидатура за одборника (Образац ЛИ-НГ-4/21) 

Преузмите: Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике

скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-5/21)

Преузмите: Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике скупштине општине Неготин

(Образац ЛИ-НГ-6/21)

Преузмите: Потврда о изборном праву кандидата за одборника скупштинe општине Неготин

(Образац ЛИ-НГ-7/21)  

Преузмите: Овлашћење за подношење изјаве о коришћењу средстава из јавних прихода

 (Образац ЛИ-НГ-8/21)  

Преузмите: Изјава о коришћењу средстава из јавних извора (Образац ЛИ-НГ-9/21) 

Преузмите: 
Одлуку о обавезним елементима које треба да садржи споразум о образовању групе грађана
у циљу подношења изборне листе за избор одборника у скупштини општине Неготин
који ће бити одржани 17. октобра 2021. године                       

Преузмите: Шаблон за проверу потписа     

Преузмите: Захтев (пријава) за акредитацију домаћих, страних и међународних организација и удружења (посматрачи) (Образац ЛИ-НГ-10/21)

Преузмите: Захтев за акредитацију медија (Образац ЛИ-НГ-11/21) 

Преузмите: Решење о утврђивању збирне изборне листе (Образац ЛИ-НГ-12/21)

Преузмите: Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије општине Неготин и бирачког одбора (Образац ЛИ-НГ-13/21)

Преузмите: Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и изборне комисије општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-14/21)

Преузмите: Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника скупштине општине Неготин (Образац ЛИ-НГ-15/21)

Преузмите: Записник о раду изборне комисије општине Неготин на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине општине Неготин, који су одржани 17.октобра 2021. године (Образац ЛИ-НГ-16/21)

Преузмите: Гласачки листић за избор одборника скупштине општине Неготин 17.октобар 2021. године (Образац ЛИ-НГ-17/21)

Преузмите: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ЛИ-НГ-18/21)

Преузмите: Потвдру о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образц ЛИ-НГ-19/21)

Преузмите: Уверење о избору за одборника скупштине општине неготин (Образац ЛИ-НГ-20/21)

                  

ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА, ЗАКЉУЧЦИ И ОБАВЕШТЕЊА 

 

Преузмите: Одлуку о обрасцима за вршење појединих радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Неготин, расписаних за 17.10.2021.године

Преузмите: Решење о измени решења о изменама и допунама назива и адреса појединих бирачких места на територији општине Неготин

Преузмите: Одлуку о одређивању бирачких места која имају мање од 100 бирача на територији општине Неготин

Преузмите: Решење о одређивању бирачких места на територији општине Неготин

Преузмите: Закључак о исправци грешке у решењу о одређивању бирачких места на територији општине Неготин

Преузмите: Oдлуку о објављивању укупног броја бирача за подручје општине Неготин за избор одборника скупштине општине Неготин расписаних за 17. октобар 2021. године

Преузмите: Закључак о исправци грешке у решењу о одређивању бирачких места на територији општине Неготин

Преузмите: Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике скупштине општине Неготин, расписаних за 17. октобар 2021. године

Преузмите: Одлуку о броју и облику гласачког листића за избор одборника скупштине општине Неготин расписаних за 17. октобар 2021. године

Преузмите: Решење о утврђивању збирне изборне листе

Преузмите: Oдлуку о одређивању штампарије за штампање гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике скупштине општине Неготин, расписаних за 17. октобар 2021. године

Преузмите: Одлуку о изгледу, садржини и боји гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије н другог изборног материјала за гласање на нзборима за одборнике скупштине општине Неготин који су расписани за 17. октобар 2021. године

Преузмите: ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ НЕГОТИН

П
реузмите: 
ТАБЕЛУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА 

Преузмите: ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите: ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите: ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Општинска управа општине Неготин, на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011), Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштина општина Мионице и Неготин ("Службени гласник РС", брoj 84/2021) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК   

Преузмите : Обавештење