Уторак, 11. Јун 2013.

Питајте надлежне

Поштовани грађани,

На овој страници можете постављати питања надлежним лицима у општини Неготин, како функционерима локалне самоуправе, тако и директорима јавних предузећа и установа.

Молимо Вас да Ваша питања буду прецизна и да у складу са облашћу на коју се садржина питања односи, буду упућена на праву адресу.

На страницама овог сајта, као и на маил који будете оставили, у разумном временском року биће достављен, односно објављен одговор на постављено питање.

 

 Надлежни у општини Неготин


Председник општине Неготин

Заменик председника општине Неготин

Председник Скупштине општине Неготин

Заменик председника Скупштине општине Неготин

Секретар Скупштине општинe Неготин

Начелник Општинске управе општине Неготин

Канцеларија за ЛЕР

Локална пореска администрација

 

Надлежни у предузећима и установама


Директор ЈКП "Бадњево"

Ликвидационог управника Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин- у ликвидацији

Директор Туристичке организације општине Неготин

Директор Народне библиотеке "Доситеј Новаковић"

Директор Музеја Крајине

Директор Историјског архива "Крајине, Пореча и Кључа"

Директор Дома културе "Стеван Мокрањац"

Директор Предшколске установе "Пчелица"

Директор Центра за социјални рад