Петак, 10. Фебруар 2017.

Јавне набавке

 

 

 
Број набавке Врста набавке                                   Предмет набавке                                                         Датум покретања

Рок за подношење понуда     

         
1/2019 Јавна набавка добара НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОБЛИКОВАНА
ПО ПАРТИЈАМА

 26.02.2019. 

29.03.2019. до 10 часова
 2/2019 Јавна набавка мале вредности ЛОЖ УЉА, НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО НСГ SA УСЛУГОМ ПРЕВОЗА, ФРАНКО ИСТОВАРНО МЕСТО НАРУЧИОЦА  28.02.2019.  12.03.2019. до 10 часова
1/2019 Јавна набавка мале вредности, Услуге

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО ПАРТИЈАМА

 01.03.2019.  12.03.2019. до 10 часова
4/2019 Јавна набавка мале вредности, Добра

 НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 05.03.2019. 14.03.2019. до 10 часова 
3/2019 Јавна набавка мале вредности, Услуге

УСЛУГЕ ТРЕТИРАЊА КОМАРАЦА И ДУДОВАЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИНУ.

06.03.2019.  14.03.2019. до 10 часова
5/2019 Јавна набавка, Услуге 

ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН

 11.03.2019. 19.03.2019. до 10 часова 
6/2019 Јавна набавка мале вредности, Услуге

НАБАВКА УСЛУГА НА ПОПРАВЦИ, ЗАМЕНИ И ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (ЗНАКОВА, ДОПУНСКИХ ТАБЛИ, МЕТАЛНИХ СТУБОВА) НА ОПШТИНСКИМ (ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ) ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН

 13.03.2019.  21.03.2019. до 10 часова
7/2019 Јавна набавка мале вредности, Добра

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈА ПО ПАРТИЈАМА 

27.03.2019. 07.04.2019. до 12 часова
8/2019 Јавна набавка мале вредности, Услуге 

 

МЕСТИМИЧНО ПОПРАВЉАЊЕ КОЛОВОЗА (ПОПРАВЉАЊЕ ТАМПОНСКОГ СЛОЈА) ОПШТИНСКИХ (ЛОКАЛНИХ) ПУТЕВА КОЈИ НИСУ АСФАЛТИРАНИ, УЛИЦА У МЗ И УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИНУ

 

25.04.2019.  07.05.2019. до 10 часова 
2/2019  Јавна набавка, услуге  

НАБАВКA УСЛУГА НА МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА (КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА), ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА (ПРЕСВЛАЧЕЊЕ) КАО И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКИХ (ЛОКАЛНИХ) ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 25.04.2019.  27.05.2019. до 10 часова