Петак, 18. Децембар 2020.

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

На 31. седници Скупштине општине Неготин, којом је председавао Горан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Неготин, усвојена је најважнија одлука за функционисање  локалне самоуправе, Одлука о буџету општине Неготин за 2021. годину.

  

Одлуку о буџету за наредну годину образложио је Мирослав Кнежевић, руководилац Одељења за буџет, финансије и ЛПА ОУ Неготин. Планирани приходи и примања као и расходи и издаци по свим изворима финансирања за 2021.годину износе 1.439.237.000 динара. Планирани буџетски дефицит износи 58.058.000 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине планирани су у износу од 1.358.679.000 динара:  порески приходи -784.415.000 (порез на имовину 319.050.000 и порез на доходак, добит и капиталне добитке 366.010.000 динара), непорески приходи- 194.820.000 (таксе, накнаде, закупи, казне у прекршајном поступку), трансферирана средства-322.524.000, донације у износу од 38.710.000 динара и примања од продаје нефинансијске имовине- 18.210.000 динара. У оквиру програмских активности предвиђена су издвајања за: управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 128.713.000 динара (тампонирање, крпљ. ударних  рупа, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализација, пружни прелази, уређење грађевинског земљишта), одржавање путева у месним заједницама (ревитализација пољских путева, одржавање атарских путева) као и текуће поправке и одржавање објеката у месним заједницама 73.633.000 динара, функционисање месних заједница 31.916.000, основно образовање 59.951.000, средње образовање 22.000.000, предшколско образовање 115.074.000, установе културе 96.341.000 (без програмски активности), Туристичку организацију 19.610.000 (из буџета 13.997.000),  Центар за социјални рада 19.715.000 (из буџета 16.000.000), локални економски развој (унапређење привредног и инвестиционог амбијента) 53.710.000 (из буџета 15.000.000), средства за једнократну помоћи за новорођено дете, за вантелесну оплодњу,бесплатан вртић за треће и свако наредно дете,бесплатне ужине за социјално угрожене и треће дете у породици, прва беба 8.000.000, стипендије за ученике и студенте  3.000.000,  изградњу водоводне и канализационе мреже 19.000.000 динара , управљање и заштита животне средине (санација дивљих депонија, мерења квалитета ваздуха, буке, субвенције ЈКП Бадњево) 13.098.000, субвенције и дотације регистрованим пољопривредним газдинствима и удружењима 20.000.000 динара, противградна заштита 2.500.000, наставак комасације на подручју дела КО Рајац и Смедовац, КО Речка и Чубра, КО Вељково, Мокрање, Рогљево и КО Тамнич (За комасацију из општинског буџета издвојиће се  30.193.000 док ће из републичког буџета бити издвојено 38.420.000. У пољопривреду 2021.године биће уложено 88.615.000 динара), субвенције и дотације у области јавног информисања 9.900.000, дотације удружењима грађана 7.000.000 динара, развој спорта и омладине 36.000.000 динара , верске организације 4.000.000 динара и управљање у ванредним ситуацијама 7.700.000 динара   спровођење  превентивних мера у циљу заштите безбедности и здравља наших грађана (КОВИД- 19).

  

„Планирали смо да буџет за наредну годину буде развојни и у складу са потребама наших грађана како у граду  тако и у месним заједницама. Највећи проблем наше општине је инфраструктура. У претходном периоду доста тога смо побољшали али смо припремили  обиман план за наредну годину који се односи на све области, почев од уређења инфраструктуре у граду и месним заједницама. Водили смо рачуна да повећамо средства и за развој пољопривреде, затим за уређење водоводне и канализационе мреже. То можда није толико видљиво али управо уређење ових мрежа чува наше саобраћајнице и решава проблем на дужи период. Ови радови су неопходни и представљају базу за пројекте које ћемо реализовати. У наредној години очекује нас инфраструктурни развој у више области. Једна од тих области је почетак радова на реконструкцији Рајачких и Рогљевачких пивница које ћемо поред Рајачких такође реконструисати захваљујући Немачкој развојној агенцији Гиз а документацију приводимо крају. Споменућу и наводњавање неготинске низије о чему сам јуче разговарао са ресорним министром Недимовићем и то све иде својим током. Предстоји нам реконструкција фекалне станице, постројења за пречишћавање отпадних вода, уређење Индуструјско-хемијског парка у Прахову, о чему ћемо доста говорити у наредној години из разлога што је у припреми пакет промена у планским документима и дозволама потребним за почетак реконструкције Луке и изградње самог Хемијског парка. Чека нас реконструкција државних путева у наредној години и наставак уређења пута Неготин- Зајечар. Очекујем обимне инфраструктурне радове у више сфера као плод свега онога што смо радили у претходне три године, јер је за ове планове било потребно доста тога припремити како би дошло до реализације. Најавићу бољитак, нова радна места, нове шансе за наше суграђане које ће постати видљиве многим грађанима јер мислим да је најлепше живети од свог рада, у својој кући и тамо где си рођен.“ изјавио је Владимир Величковић, председник Општине Неготин медијима по завршетку данашње седнице.


На данашњој седници којој су присуствовала 32 одборника, усвојен је Кадровски план за наредну годину,  одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин за 2020. годину, локалним комуналним таксама као и Одлуку о матичном подручју на територији општине Неготин.

Одборници су на 31. заседању локалног парламента усвојили већином гласова Одлуку о допуни одлуке о утврђивању аутобуских стајалишта у линијском превозу, решења о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом  за 2021.годину Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин и Музеја Крајине и Решење о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП „Бадњево“ о утврђивању цена комуналних услуга одвожења смећа и други отпадака у сеоским месним заједница. На крају седнице усвејан су и решења о измени решења чланова школских одбора ОШ „Вера Радосављевић“ и ОШ „Хајдук Вељко“ у Штубику.