Среда, 02. Јун 2021.

ШТАБ ПРЕПОРУЧИО ПОШТОВАЊЕ МЕРА

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на 10. телефонској седници, у циљу спровођења ЗАКЉУЧАКА Кризног штаба за заштиту здравља становништва Републике Србије предложених на 79. седници одржаној 31.05.2021.године донео је:
 
ПРЕПОРУКУ
 
О ПРИДРЖАВАЊУ УСВОЈЕНИХ ЗАКЉУЧАКА НА 79. СЕДНИЦИ КРИЗНОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДРЖАНЕ 31.05.2021.године, О РАДНОМ ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID 19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
од 01. јуна 2021.године угоститељски објекти могу да раде до поноћи сваког дана и у отвореном и у затвореном простору,
од 01. јуна 2021.године последња биоскопска пројекција може да почне од 23 сата те да до 23 сата могу да раде и благајне,
од 01. јуна 2021.године трафике и киосци могу да раде од 00 до 24,
одржавање професионалних, стручних, пословних и едукативних скупова могуће је уколико скупу присуствују максимално 200 лица.
Усвајањем ових закључака ставља се ван снаге:
I. Тачка 2. ограничавање радног времена од 06.00 до 22.00 сата угоститељским објектима, НАРЕДБЕ, Министарства здравља републике Србије о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 33/2021, 36/2021, 38/2021, 45/2021, 49/2021 и 54/2021од 6. маја 2021. године).
Остају на снази епидемиолошке мере које се морају обезбедити:
У затвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
- корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
- запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
- не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова,
- укупна попуњеност објекта не може бити већа од 50% максималне попуњености,
- на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.
У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
- корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
- запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
- између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
- за столом не може седети више од пет особа,
- уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
- отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
- не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова.
II. Тачка 3. под бројем 10. НАРЕДБЕ, Министарства здравља Републике Србије о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 33/2021, 36/2021, 38/2021, 45/2021, 49/2021 и 54/2021). ограничавање радног времена 06.00 до 22.00 сата у објектима којима се пружају услуге у области културе-биоскопи.