Уторак, 26. Јул 2022.

ОДРЖАНА 30. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 30. седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је двадесет предлога одлука, решења и закључака из домена рада већа.


Усвојен је предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду, годишњег извештаја о пословању и редовног годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног ревизора Јавног предузећа за комуналне делатности Бадњево. Данас су усвојени предлози одлука о усвајању Плана енергетске ефикасности општине Неготин за 2022.годину којим се детаљније разрађују мере енергетске ефикасности и активности у оквиру спровођења Програма енергетске ефикасности. План садржи радове на подизању енергетске ефикасности више јавних објеката, регулацију више подстаница као и контролу система даљинског грејања. Већници су утврдили предлоге одлука о усвајању предлога концесионог акта и  објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за давање концесије за поверавање обављања делатности градског и приградског саобраћаја.


Утврђен је и предлог Одлуке о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из обновљивих извора енергије-дрвне биомасе и природног гаса.  Пројекат предвиђа изградњу котларница и инсталирање котлова на биомасу укупног капацитета довољног да задовољи већи део потребног конзума.  Као додатни капацитети за вршна оптерећења и функцију резервних извора грејања користиће се котлови на природни гас. Котлови на природни гас ће до гасификације Неготина радити на компримовани природни гас (ЦНГ). Котларницама и свим котловима у којима ће се производити потребна количина топлотне енергије ће управљати приватни партнер и испоручивати договорену количину топлотне енергије ЈКП-у. Приватни партнер прихвата све техничке и финансијске ризике пројекта, те гарантује стабилну производњу топлотне енергије за потребе свих прикључених корисника кроз уговорни период од 30 година. Предлог за унапређење подразумева инсталацију котлова на биомасу и на природни гас на укупно две локације, чиме ће се највећи део производње топлотне енергије централизовати.

На дневном реду данашње седнице Општинског већа биле су и предлози одлука о давању по тржишним условима у закуп и на коришћење станова и закупу стубова јавног осветљења у јавној својини општине Неготин. Данас су разматрани  и предлози решења о образовању Комисије за спровођење поступка и утврђивања испуњености услова за доношење решења о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта, покретању поступка отуђења грађевинског земљишта јавним оглашавањем, непосредном погодбом у реалном уделу на К.П. број 3475/2 у К.О. Радујевац. Већници су утврдили и предлоге решења о измени решења о именовању Стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника и образовању Локалног савета за безбедност и Савета за здравље општине Неготин.

На данашњој седнци донети су и закључци о усвајању шестомесечног извештаја о раду интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и одраслима и предложеним подршкама, издвајању два милиона динара Српској правослвној цркви за наставак изградње Храма Светог Василија Острошког у Милошеву, до 1,5 милиона динара у циљу реализације програмских активности саобраћајне полицијске испоставе Неготин, 500.000 динара за набавку аутоприколице носивости 1000 кг, сајле за извлачење возила дужине 25 метара, алпинистичког система и трипода са чекрком, за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Неготин, издвајању 25.040 динара Михајлу Матовићу, ученику Неготинске гимназије за учешће на програму Истраживачке станице Петница, издвајању 357.500 динара ради набавке ортопедског помагала „Лифткар ПТР 130“ за омогућавање ученицима који користе инвалидска колица да уредно и у потпуности похађају наставу а по захтеву Техничке школе.  Данас је усвојен и Закључак о издвајању 500.000 динара Здравственом центру Кладово за потребе рада конзилијума у погледу пружања услуге радиотерапије и хемиотерапије а на иницијативу три округа Борског, Зајечарског и Браничевског.

 

* Сви медији који преузму вест или фотографију са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, дужни су да наведу извор и поставе линк вести.