Четвртак, 21. Април 2022.

ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, већници су донели Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину. Одлуком о  измени и допуни  Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину општи приходи и примања буџета повећани су у износу од 77.344.000 динара и износе 1.151.922.000 динара и средства из других извора финансирања су повећана и износе 264.450.000 динара. Средства планирана ребалансом буџета за 2022. годину из свих извора  финансирања износе 1.416.372.000 динара и увећана су за 98.162.000,00 динара. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину, доноси се у циљу уравнотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета до краја године као и исказивања износа пренетих средства из претходног периода, односно средстава која су  остала неутрошена. Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету  општине Неготин за 2022. годину спровешће се од 21. априла до 6. маја.


Чалнови већа данас су, након разматрања, донели Одлуку о измени одлуке о именовању председника и чланова Савета за базбедност саобраћаја на путевима на територији општине Неготин као и правилнике о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин  по јавном позиву Управе за финансирање и пдостиње енергетске ефикасности.


На дневном реду данашње седнице Општинског већа био је и Програм подршке за спровољење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Неготин у 2022. години. Програм је данас усвојен, уз претходно добијену сагласност надлежног министарства, и предвиђа средства за директна плаћања  и подстицаје мерама руралног развоја у укупном износу од 20 милиона динара. Ове године локална самоуправа је определила износ  од 2,5 милиона динара за  рад пољопривредних удружења  који ће бити расподељен посебним конкурсом.

На крају седнице донет је и Закључак о усвајању извештаја о реализацији пројеката невладиних организација, удружења и друштава у 2021. години.  


* Сви медији који преузму вест или фотографију са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, дужни су да наведу извор и поставе линк вести.