Понедељак, 19. Септембар 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Комисија за реализацију мера енергетске санације обавештава грађане, који су поднели пријаву на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Неготин, који је Општинско веће општине Неготин расписало 25.07.2022.године, да је утврђена иобјављена прелиминарна листа крајњих корисника за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин.
 
Прелиминарна листа крајњих корисника објављена је на званичној интернет страници општине Неготин (www.negotin.rs) и огласној табли општине Неготин.