Понедељак, 12. Април 2021.

НОВЕ МЕРЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на 7. телефонској седници штаба одржаној дана 09.04.2021.године, у циљу спроводеђења мера Кризног штаба за заштиту здравља становништва Републике Србије предложених на седници одржаној 09.04.2021. године и усвојених од Владе Републике Србије,  донео је:

ЗАКЉУЧАК 
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I. Од понедељка 12.04.2021.г. могу радити објекти у којима се обавља делатност из области трговине на мало у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима (тржни центри и сл.), сваког дана у периоду од 06.00 до 22.00 часа.
Ови трговински објекти су дужни да обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19.
Сви запослени и присутна лица у тржним центрима су дужни да носе, на прописан начин, маску и држе социјалну дистанцу од 2 метра између лица.
Максимални број лица која се налазе у трговинском објекту је један посетилац на 9 м2 с тим што се у број урачунавају и запослени.
У посебном трговинсом објекту који се налази унутар тржног центра а који има мању квадратуру од 18 м2 може бити присутан један запослени и једно лице (купац).
На улазу у тржни центар обавезно је постављање дезобаријере с тим што обавезу постављања дезобаријере има и сваки посебан објекат унутар тржног центра.
II.  Почев од 12.04.2021.године, Установе културе на територији града Неготин могу организовати своје радно време сваког дана у периоду од 06.00 до 22.00 часа.
Установе су дужне да се придржавају донетог посебног плана примене мера, који је саставни део акта о процени ризика, а који је донет сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
Установе су дужне да свим запосленима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19.
Сви запослени и посетиоци су дужни да, на прописан начин, носе маску.
Установа је дужна да редовно врши дезинфекцију свих просторија у којима бораве запослени и посетиоци.
Установе су дужне да редовно врше проветравање просторија у којима бораве посетиоци и запослени, природном вентилацијом, отварањем прозора.
У установи је обавезно држање социјалне дистанце између посетилаца и запослених од два метра.
На улазу у установу обавезно је постављање дезобаријере.
У установама је обавезна примена мера која се односи на максималан број лица која могу да бораве у затвореном простору ( један посетилац на 9 m2 с тим с тим што се у број урачунавају и запослени).
У затвореном простору Установе Дома културе „Стеван Мокрањац“ у Неготину, у сали дома (партер 100 и балкон 30), дозвољено је окупљање до 130 људи истовремено за догађаје са седећим местима, уз обавезан размак од једног седишта између седишта која се налазе у истом реду, док се за седишта која се не налазе у истом реду примењује посебан распоред седења (цик цак распоред), осим уколико између редова по самој структури просторије већ постоји довољан размак. Установа је дужна да видно обележи места којима је није дозвољено седети.
За организовање свих манифестација потребна је предходна сагласност Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин.
Вршиће се појачана контрола од стране комуналне инспекције, комуналне милиције и санитарне инспекције свих објеката којима није забрањен рад.
III.  Овај Закључак ступа на снагу одмах по доношењу.
IV.  За време важења овог Закључка не примењују се мере из Закључак  Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин Број: 870-11/2021-II/06 од 16.03.2020. године која прописује ограничење радног времена објектима из става I овог Закључка на другачији начин.