Петак, 16. Септембар 2022.

НАРЕДБА

Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 15.09.2022. године, доноси

 

                                                                                           НАРЕДБУ

 

            У циљу реализације плана штедње односно смањења потрошње електричне и топлотне енергије у Општинској управи општине Неготин, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Неготин и основним и средњим школама, одређују се следеће мере:

 

  1. Отказивање свих вечерњих тренинга спортских екипа који се одржавају у спортским халама и школским салама после 19 часова, док се за тренинге у периоду до 19 часова може користити само 50% инсталиране расвете.

Ово ограничење не важи једино за званичне утакмице тимова.

            Налаже се да се у овим објектима, тамо где то није учињено, обичне живине сијалице замене ЛЕД расветом.

           

  1. Руководиоци Општинске управе општине Неготин, руководиоци Одељења, директори јавних предузећа и установа, директори основних и средњих школа, дужни су да до 19.09.2022. године уведу следеће мере штедње:

        -ставе ван функције све клима уређаје;

       -строго забране коришћење грејалица и других грејних тела која користе електричну енергију, тамо где постоје други видови грејања (централно грејање и сл.);

        -прилагоде радни простор и ходнике тако да се коришћење електричне енергије сведе на најнижу могућу меру;

        -да се након завршетка радног времена сво осветљење и сви електрични уређаји морају гасити, осим минимално неопходног осветљења и уређаја који по природи посла морају бити стално укључени (рачунарски сервери, рачунари и опрема која врши запис видео надзора и сл.);

     -не користити осветљење у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у периоду када има довољно дневне светлости, не постављати тамне завесе и предмете који заклањају природну светлост од прозора, дању не спуштати ролетне, радне столове поставити тако да запослени могу да користе дневну светлост, искључивати осветљење када у просторији нико не борави.

            Налаже се наведеним субјектима да изврше замену обичних живиних сијалица ЛЕД расветом.

 

  1. Налаже се ограничење рада декоративне расвете на фасадама свих јавних објеката и споменика културе, билборда и светлећих реклама и новогодишњег осветљења на највише 4 сата дневно.

 

  1. Искључити јавну расвету на отвореним спортским игралиштима.

            Ово ограничење не важи једино за званичне утакмице тимова.

 

  1. О мерама из ове наредбе биће обавештени сви запослени у Општинској управи општине Неготин, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Неготин и основним и средњим школама, на које се мере односе.
  2. О мерама штедње електричне и топлотне енергије из ове наредбе и о потреби штедње енергије на територији општине Неготин биће обавештени грађани путем званичне интернет странице општине Неготин и путем медија.

 

  1. Примена ових мера одређује се за перод од 01.09.2022. године до 31.03.2023. године.

 

  1. Као одговорна лица за поштовање наредбе одређују се начелник општинске управе општине Неготин, руководиоци Одељења, директори јавних предузећа и установа, као и директори основних и средњих школа.