Среда, 17. Април 2024.

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ SО2, NО2 И ЧАЂИ У ПЕРИОДУ ОД 02.04.2024.ГОДИНЕ ДО 08.04.2024.ГОДИНЕ

 

 

Izvod iz izveštaja o ispitivanju SO2, NO2 i čađi u periodu od 02.04.2024.godine do 08.04.2024.godine

 

 

Sumpor dioksid

Uzorkovanje vazduha za ispitivanje sadržaja SO2 vrši se uređajima AT-801X2, proizvođača „Proekos“ i 4G 8R _V5 proizvođača „ASV Co“ DOO koji predstavljaju pumpe malog protoka.  Vazduh se 24 časa propušta kroz ispiralicu,  u kojoj je rastvor natrijum-tetrahlormerkurata (TCM). Aparat beleži zapreminu provučenog vazduha. Potom se u laboratoriji spektrofotometrijski na 560nm  određuje koncentracija SO2. Merna nesigurnost metode je 11,4%  , opseg ( 10,0-180 μg/m3)

 

Čađ

Uzorkovanje vazduha za ispitivanje sadržaja čađi vrši se uređajima AT-801X2, proizvođača „Proekos“ i 4G 8R _V5 proizvođača „ASV Co“ DOO koji predstavljaju pumpe malog protoka. Vazduh se 24 časa propušta kroz filter papir, beleži se zapremina provučenog vazduha, a potom se na reflektometru očitava stepen zatamnjenja na osnovu kojeg se određuje koncentracija čađi. Opseg metode je (6,55-635,62)μg/m3 , dok je merna nesigurnost 22,5%

 

Azot dioksid

Uzorkovanje vazduha za ispitivanje sadržaja NO2 vrši se uređajima AT-801X2, proizvođača „Proekos“ i 4G 8R _V5 proizvođača „ASV Co“ DOO koji predstavljaju pumpe malog protoka. Vazduh se 24 časa propušta kroz ispiralicu,  sa apsorpcionim rastvorom  trietanolaminom (TEA). Aparat beleži zapreminu provučenog vazduha. Potom se spektrofotometrijski na 540 mn određuje koncentracija NO2 . Opseg metode je (3,0-158,7) μg/m3, dok je merna nesigurnost 12,3%

 

Merno mesto   Zgrada MZ ul.JNA br.10

 

parametar

Referentna vrednost

parametar

Referentna vrednost

parametar

Referentna vrednost

Datum

SO2  µg/m3

µg/m3

NO2  µg/m3

µg/m3

    Čađ µg/m3

µg/m3

02.04.2024

<10,00

125

10,13

85

10,53

50

03.04.2024

<10,00

125

11,76

85

8,42

50

04.04.2024

<10,00

125

10,21

85

<6,50

50

05.04.2024

<10,00

125

11,42

85

12,36

50

06.04.2024

<10,00

125

13,27

85

13,40

50

07.04.2024

<10,00

125

16,82

85

8,65

50

08.04.2024

<10,00

125

14,59

85

22,50

50

 

ZAKLJUČAK

Izmerene vrednosti su usaglašene sa zahtevima datim u Uredbi o uslovima za monitoring i zatevima kvaliteta vazduha (“Sl.glasnik RS”, br.11/2010, 75/2010, 63/2013)