Среда, 05. Април 2023.

ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У НЕГОТИНУ У ЛЕТЊЕМ И ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 2022/2023. ГОДИНЕ

Преузмите: Извештај

 

ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У

НЕГОТИНУ У ЛЕТЊЕМ И ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

2022/2023. ГОДИНЕ

 

На основу члана 20.став 1.Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гл.РС, број:11/2010,75/2010,63/2013) надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да обезбеди доступност податка о резултатима мерења концентрација загађујућих материја и да их објави на својој веб страници.

Према захтеву Одељењa за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу уговора између Завода за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара и општине Неготин,  Завода за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара извршио је узорковање концентрације  суспендованих PM 10 честица у ваздуху,  на мерном месту у улици ЈНА број 10, у периоду од 02.03.2022. године до 16.03.2022. године,

У периоду од 10.05.2022. године до 07.06.2022. године на истом мерном месту у улици ЈНА број 10, извршено је узорковање, сумпор-диоксида  у ваздуху - спектрофотометријски-DMH-041 и чађи у ваздуху -рефлектометријски-DMH-067.

 

На мерном месту у улици ЈНА број 10, извршено је узорковање aзот-диоксида у ваздуху- спектрофотометријски-DMH-007  , у периоду од 07.06.2022. године до 05.07.2022. године.

Поред наведених узорковања, на мерном месту у улици ЈНА број 10, у периоду од  12.07.2022. године до 26.07.2022. године, извршено је узорковање концентрације  суспендованих PM 10 честица у ваздуху.

Резултати испитивања, која су  извршена у наведеном периоду, показују да су испитани узорци усаглашени са прописаним вредностима, у смислу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гл.РС, број: 11/2010,75/2010,63/2013).

 

 

Завода за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара извршио је узорковање концентрације  суспендованих PM 10 честица у ваздуху,  на мерном месту у улици ЈНА број 10, у периоду од 13.10.2022. године до 27.10.2022. године.

У периоду од 22.11.2022. године до 20.12.2022. године на истом мерном месту у улици ЈНА број 10, извршено је узорковање, сумпор-диоксида  у ваздуху - спектрофотометријски-DMH-041 и чађи у ваздуху -рефлектометријски-DMH-067.

 

На мерном месту у улици ЈНА број 10, у периоду од 29.11.2022. године до 29.12.2022. године, извршено је узорковање таложних материја из ваздуха – седиментатори  са анализом Pb,Cd i Zn .

У периоду од 23.12.2022. године до 19.01.2023. године  на мерном месту у улици ЈНА број 10, извршено је узорковање aзот-диоксида у ваздуху- спектрофотометријски-DMH-007 .

Поред наведених узорковања, на мерном месту у улици ЈНА број 10, у периоду од  30.12.2022. године до 13.01.2023. године, извршено је узорковање концентрације  суспендованих PM 10 честица у ваздуху.

Резултати испитивања, која су  извршена у летњем и зимском периоду, показују да су испитани узорци усаглашени са прописаним вредностима, осим незнатних одступања,  у смислу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха , ( Сл.гл.РС, број:11/2010,75/2010,63/2013).

На основу добијених резултата и мишљења Завода за јавно здравље из Зајечара може се констатовати да је квалитет ваздуха у општини Неготин на задовољавајућем нивоу. 

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

 

ОПШТИНСКA УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН