Четвртак, 29. Април 2021.

БЛИЗУ 15 МИЛИОНА ДИНАРА УЛАГАЊА У КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ


Музеј Крајине Неготин, институција културе која вредно ради на очувању културног наслеђа Неготинске Крајине, ове године захваљујући својим, пројектима својих сарадника и локалне самоуправе, које су подржали Министарство културе и информисања и Министарство за заштиту животне средине реализоваће десет пројеката, укупне вредности  14.732.256 динара, уз учешће министарства 11.160.000 и Општине Неготин 3.572.256 динара.
„ Одобрени пројекти плод су дугогодишњег рада, ангажовања стручњака Музеја и сарадње са другим сродним и надлежним институцијама, уз велико разумевање и подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и нашег оснивача, Општине Неготин. Најзначајнији пројекти везани су за област археологије и они имају међународни значај. Односе се на локалитете обухваћене Римским лимесом, као и на локалитет Врело - Шаркамен. Реализују се у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Ниш, Археолошким институтом у Београду и Балканолошким институтом САНУ. Највећа заслуга за реализацију ових пројеката припада археологу Музеја Крајине, Гордану Јањићу и његовим сарадницима из наведених институција. У области музејског наслеђа подржани су пројекти: Публикација Летопис Музеја Крајине (1934 –1979) - Руководилац овог пројекта је музејски педагог Сања Радосављевић, а консултант је Ивица Трајковић, документариста Музеја Крајине и Меморијална поставка посвећена проф. др Момчилу Ст. Мокрањцу - Руководилац овог пројекта је музејски водич Весна Јањић, а сарадници на пројекту су Емила Петровић, етнолог Музеја Крајине и Данијела Ђукић-Ћосић, професорка на Фармацеутском факултету у Београду. Министарство културе и информисања већ трећу годину заредом подржава и пројекте Музеја Крајине у области дигитализације. Ове године одобрено нам је 1.000.000,00 динара за набавку опреме. Такође, одобрена су и два пројекта за које је конкурисала општина Неготин, у оквиру којих ћемо реконструисати котларницу и заменити столарију у управној згради Музеја Крајине у износу од 3.600.000 динара“ изјавио је Ивица Трајковић, директор Музеја Крајине.
Одобрени су и пројекти Музеја и његових сарадника, у области археолошког наслеђа: Археолошка ископавања локалитета Егета,Заштитна археолошка ископавања Аквеса у Прахову, о. НеготинАрхеолошки институт у БеоградуВрело-Шаркамен, археолошка истраживања, презентација и промоцијаБалканолошки институт САНУСондажно ископавање локалитета „Ћетаће“ – Радујевац,општина Неготин, надомак ушћа Тимока у Дунав, у саставу римског Лимеса“ а у области непокретног наслеђа, Заводу за заштиту споменика културе Ниш одобрен је Пројекат конзерваторско – рестаураторских радова на архитектонским структурама касноантичког утврђења на археолошком локалитету Мора Вагеи у Михајловцу.
Ова институција конкурисала је и код Националне службе за запошљавање за реализацију јавних радова.