Четвртак, 16. Март 2023.

Уклањање отпада одложеног на привременим депонијама и ван привремених депонија по МЗ

Више информација (Портал јавних набавки): Линк