Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 591

Назив Тип Од До
ЧЕТВРТО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавни оглас Петак, 26. Новембар 2021. Понедељак, 06. Децембар 2021. детаљније
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Јавни увид Петак, 19. Новембар 2021. Уторак, 21. Децембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ТРЕЋЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавно надметање Уторак, 16. Новембар 2021. Четвртак, 25. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Јавна расправа Петак, 05. Новембар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИНЗА 2022. ГОДНУ Јавна расправа Петак, 05. Новембар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавно надметање Петак, 29. Октобар 2021. Среда, 17. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ - Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину Јавна расправа Четвртак, 28. Октобар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Четвртак, 28. Октобар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ Јавни позив Четвртак, 28. Октобар 2021. Среда, 10. Новембар 2021. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КРЕЧЊАКА У К.О. ЈАБУКОВАЦ Јавни увид Понедељак, 13. Септембар 2021. Понедељак, 27. Септембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ Јавна расправа Четвртак, 09. Септембар 2021. Среда, 29. Септембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОМУ КУЛТУРЕ У СИКОЛУ Јавно надметање Среда, 01. Септембар 2021. Понедељак, 13. Септембар 2021. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСЕ ТАБЛЕ Конкурс Уторак, 31. Аугуст 2021. Среда, 15. Септембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ТРЕЋЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавно надметање Уторак, 24. Аугуст 2021. Среда, 25. Аугуст 2021. детаљније
Јавни оглас за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Неготин Јавни оглас Понедељак, 23. Аугуст 2021. Четвртак, 02. Септембар 2021. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – СОЛАРНОГ ПАРКА (АЕРО И ДРУГИХ ВРСТА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА) Јавни увид Петак, 20. Аугуст 2021. Петак, 03. Септембар 2021. детаљније
ОГЛАС О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА УКЛОЊЕНОГ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У САМАРИНОВЦУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавно надметање Уторак, 17. Аугуст 2021. Среда, 25. Аугуст 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавно надметање Петак, 13. Аугуст 2021. Понедељак, 23. Аугуст 2021. детаљније
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Неготин Конкурс Понедељак, 09. Аугуст 2021. Уторак, 24. Аугуст 2021. детаљније
ОГЛАС О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА УКЛОЊЕНОГ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У САМАРИНОВЦУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавни оглас Четвртак, 05. Аугуст 2021. Петак, 13. Аугуст 2021. детаљније