Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 472

Назив Тип Од До
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Јавни оглас Уторак, 28. Јануар 2020. Субота, 29. Фебруар 2020. детаљније
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН - ДРУГИ КРУГ Петак, 24. Јануар 2020. Уторак, 04. Фебруар 2020. детаљније
Набавкa електричне енергије обликоване по партијама Јавна набавка Среда, 22. Јануар 2020. Петак, 21. Фебруар 2020. детаљније
Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva Јавна набавка Четвртак, 09. Јануар 2020. Понедељак, 20. Јануар 2020. детаљније
Sustainable eco friendly region - Održivost ekološkog regiona Јавна набавка Уторак, 31. Децембар 2019. Понедељак, 03. Фебруар 2020. детаљније
Израда Измене Плана генералне регулације за насеље Прахово са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину измене ПГР-а за насеље Прахово Јавна набавка Петак, 27. Децембар 2019. Петак, 17. Јануар 2020. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН Конкурс Четвртак, 26. Децембар 2019. Петак, 24. Јануар 2020. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЕКОЛОШКОЈ ТАКСИ Јавна расправа Петак, 13. Децембар 2019. Петак, 27. Децембар 2019. детаљније
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПPOCTOP КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ Јавни увид Четвртак, 05. Децембар 2019. Понедељак, 06. Јануар 2020. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ O БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Субота, 23. Новембар 2019. Понедељак, 09. Децембар 2019. детаљније
Инвестиционо одржавање дела Дома културе у Самариновцу на кп.бр.352 КО Самариновац Јавна набавка Среда, 20. Новембар 2019. Петак, 29. Новембар 2019. детаљније
Израда програма енергетске ефикасности општине Неготин Јавна набавка Петак, 15. Новембар 2019. Петак, 22. Новембар 2019. детаљније
Oдржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 13 Софтверских модула Јавна набавка Уторак, 12. Новембар 2019. Среда, 20. Новембар 2019. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ Јавна расправа Уторак, 12. Новембар 2019. Петак, 22. Новембар 2019. детаљније
Услуга консалтинга у вези са поступком усаглашења са захтевима Закона о јавној својини Општине Неготин Јавни позив Понедељак, 04. Новембар 2019. Среда, 13. Новембар 2019. детаљније
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавна лицитација Понедељак, 04. Новембар 2019. Уторак, 12. Новембар 2019. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ Јавна расправа Петак, 18. Октобар 2019. Понедељак, 28. Октобар 2019. детаљније
ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ“ Јавни увид Понедељак, 14. Октобар 2019. Среда, 13. Новембар 2019. детаљније
Преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника Јавна набавка Петак, 04. Октобар 2019. Понедељак, 14. Октобар 2019. детаљније
Гориво за потребе службених возила Јавна набавка Четвртак, 03. Октобар 2019. Петак, 11. Октобар 2019. детаљније