Вести

Отворена изложба слика Неготинца Љубише Мариновића

Среда, 31. Октобар 2018.
 

У галерији неготинског Дома културе „Стеван Мокрањац“  синоћ је отворена изложба слика нашег суграђанина Љубише Мариновића. Мариновић,  дипломирани инжењер шумарства,  своју љубав према животињама и природи преноси  већ двадесет година и на платна.

Детаљније

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Понедељак, 29. Октобар 2018.
 

Преузмите : РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Детаљније

ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО

Петак, 26. Октобар 2018.
 

Детаљније

Асфалтирана још једна деоница приобалног пута Михајловац-Кусјак

Петак, 26. Октобар 2018.
 

У четвртак 25. октобра екипе Предузећа за путеве „Штрабаг“ Зајечар, биле су ангажоване на пресвлачењу асфалтом дела приобалног пута Михајловац-Кусјак, у дужини од 900 метара. Радове су обишли Владимир Величковић, председник Општине Неготин и Синиша Матовић,  директор ХЕ „Ђердап 2“. 

Детаљније

Одржана 3.редовна седница Штаба за ванредне ситуације

Четвртак, 25. Октобар 2018.
 

На 3. редовној седници Штаба  за ванредне ситуације општине Неготин, одржаној данас у малој сали Општине Неготин,  којом је председавао Владимир Величковић, командант штаба, усвојен је Извештај о стању спремности и припреми субјеката система заштите и спасавања за предстојећи зимски период на територији општине Неготин.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ

Уторак, 23. Октобар 2018.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам, грађевинарство и

заштиту животне средине

Број: 501-105/2018-IV/02

23.10.2018.године

Неготин

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 10. став 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број: 135/04 и 36/09), објављује

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Каталинић Милан из Штубика поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – изградња станице за снабдевање моторних возила горивом на кп. бр. 7258 и 7259 КО Штубик у Штубику.

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, у ул.  Станка Пауновића 1а.

             Рок за достављање мишљења о поднетом захтеву је 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 САВЕТНИК,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.

Детаљније

Стогодишњица ослобођења Неготина у Великом рату

Понедељак, 22. Октобар 2018.
 

Општина Неготин је у недељу 21. октобра парастосом, полагањем цвећа на Споменик ослободиоцима, изложбом у галерији Дома културе и свечаном академијом обележила велики јубилеј- сто година од ослобођења Неготина у Првом светском рату.

Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Петак, 19. Октобар 2018.
 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Неготин

Председник општине

Број: 320-478/2018-II/05

Датум: 18.10.2018. године

 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Председник општине Неготин, расписује јавни позив којим обавештава:

-       образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-       високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-       правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

 

 Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

             Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

              Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 12 до 14 часова, у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, Улица Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73.  

             Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

             Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општинеНеготин  за 2019. годину, на адресу: Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, Улица Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Мартин Поповић, телефон: 019/544-000 локал128, или лично у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73.

             Овај јавни позив објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службени лист општине Неготин“, на интернет страници општине Неготин и огласним таблама месних канцеларија.

                                                                  

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                    

                                                                                                           ________________________________

                                                                                                               Владимир Величковић,с.р.

                                                                                                                     дипл. педагог физичке културе      

Детаљније

Решење о уклањању делова економског објекта - Љубивоје Радуловић Прахово

Четвртак, 18. Октобар 2018.
 

Преузмите : Решење о уклањању делова економског објекта - Љубивоје Радуловић Прахово

Детаљније

Обезбеђени бољи услови за рад у Техничкој школи и О.Ш. „Вера Радосављевић“

Понедељак, 15. Октобар 2018.
 

У Основној школи „Вера Радосављевић“ завршена је друга фаза реконструкције крова зграде, у вредности од  5.306.000 динара, која је финансирана из буџета Општине Неготина. 

Детаљније

Видео вести

18.12.2012 - Дочек на градском тргу у Неготину

Погледајте

07.09.2011 - Добро дошли у Неготин

Погледајте

22.01.2010 - Музика Мокрањца путује светом

Погледајте

28.01.2010 - Реновирана зграда биоскопа „Крајина“

Погледајте

01.02.2010 - Трибина Еколошког друштва “Бадем”

Погледајте

03.02.2010 - Почело грејање у Хали спортова

Погледајте

09.03.2010 - Нови кошеви у Хали спортова

Погледајте

19.03.2010 - Одбојкашке лопте основцима

Погледајте

29.03.2010 - "Сусрети села" почели у Јабуковцу

Погледајте

31.05.2010 - КУД "Стеван Мокрањац"

Погледајте

29.07.2010 - Поломљене клупе у парку

Погледајте

14.09.2010 - Дани Европске баштине на Рајачким пимницама

Погледајте

22.11.2010 - Завршени радови у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Јабуковцу

Погледајте

15.08.2013. - Позив КИРС

Погледајте

15.09.2014. - Изјава председника Општине Неготин поводом поплава

Погледајте