Вести - Остале вести

Избори за савете националних мањина

Петак, 02. Новембар 2018.
 

Бирачи у општини Неготин, уписани у Посебан бирачки списак, њих 3.307 бираће у недељу, 4. новембра чланове националних савета националних мањина.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ

Уторак, 23. Октобар 2018.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам, грађевинарство и

заштиту животне средине

Број: 501-105/2018-IV/02

23.10.2018.године

Неготин

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 10. став 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број: 135/04 и 36/09), објављује

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Каталинић Милан из Штубика поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – изградња станице за снабдевање моторних возила горивом на кп. бр. 7258 и 7259 КО Штубик у Штубику.

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, у ул.  Станка Пауновића 1а.

             Рок за достављање мишљења о поднетом захтеву је 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 САВЕТНИК,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.

Детаљније

Стогодишњица ослобођења Неготина у Великом рату

Понедељак, 22. Октобар 2018.
 

Општина Неготин је у недељу 21. октобра парастосом, полагањем цвећа на Споменик ослободиоцима, изложбом у галерији Дома културе и свечаном академијом обележила велики јубилеј- сто година од ослобођења Неготина у Првом светском рату.

Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Петак, 19. Октобар 2018.
 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Неготин

Председник општине

Број: 320-478/2018-II/05

Датум: 18.10.2018. године

 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Председник општине Неготин, расписује јавни позив којим обавештава:

-       образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-       високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-       правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

 

 Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

             Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

              Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 12 до 14 часова, у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, Улица Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73.  

             Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

             Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општинеНеготин  за 2019. годину, на адресу: Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, Улица Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Мартин Поповић, телефон: 019/544-000 локал128, или лично у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца, бр.1, канцеларија 73.

             Овај јавни позив објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службени лист општине Неготин“, на интернет страници општине Неготин и огласним таблама месних канцеларија.

                                                                  

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                    

                                                                                                           ________________________________

                                                                                                               Владимир Величковић,с.р.

                                                                                                                     дипл. педагог физичке културе      

Детаљније

Акција добровољног давања крви

Петак, 12. Октобар 2018.
 

У четвртак 11. октобра у великој сали СО Неготин, у организацији Црвеног крста Неготин и Завода за трансфузију крви из Ниша,  одржана је акција добровољног давања крви на којој је прикупљена  21 јединица крви. Следећа акција заказана је за 31. октобар,  у згради Уметничке школе „Стеван Мокрањац“.  

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ

Четвртак, 27. Септембар 2018.
 

У петак 28. септембра, у времену од 8,30 до 14 часова, због ревизије трафостанице и далековода, без електричне енергије биће мештани у Месној заједници Буковче.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ ИЗ ЈАБУКОВЦА И ВРАТНЕ

Уторак, 25. Септембар 2018.
 

Фонд ПИО организоваће у среду 26. септембра 2018. године поделу пензионерских картица у месним заједницама Јабуковац и Вратна. Подела картица у Јабуковцу почеће у 7.30 сати, а у Вратни у 12 сати. 

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ

Уторак, 25. Септембар 2018.
 

Црвени крст Неготин и Завод за трансфузију крви из Ниша, организују акцију добровољног давалаштва крви, 26. септембра 2018. године од 9 до 15 часова у Уметничкој школи у Неготину, под слоганом: ''Будите ту за друге. Дајте крв. Подарите живот!''. Акције добровољног давалаштва крви у Неготину се организују сваке последње среде у месецу.

Детаљније

Обележена слава Старе цркве у Неготину

Петак, 21. Септембар 2018.
 

Светом Архијерејском Литургијом, коју је служило неготинско свештенство, уз појање Хора Цркве Свете Тројице, обележена је Храмовна слава Старе Богородичине цркве уз Неготину.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Четвртак, 20. Септембар 2018.
 

Обавештавамо грађане Неготина и околних села да ће се подела пензионерских картица обавити дана 20. и 21. септембра 2018. године у просторијама Испоставе ПИО Неготин, ул. Бадњевска 4, у периоду од 7.30  до 19.30 сати.

Детаљније

Видео вести

18.12.2012 - Дочек на градском тргу у Неготину

Погледајте

07.09.2011 - Добро дошли у Неготин

Погледајте

22.01.2010 - Музика Мокрањца путује светом

Погледајте

28.01.2010 - Реновирана зграда биоскопа „Крајина“

Погледајте

01.02.2010 - Трибина Еколошког друштва “Бадем”

Погледајте

03.02.2010 - Почело грејање у Хали спортова

Погледајте

09.03.2010 - Нови кошеви у Хали спортова

Погледајте

19.03.2010 - Одбојкашке лопте основцима

Погледајте

29.03.2010 - "Сусрети села" почели у Јабуковцу

Погледајте

31.05.2010 - КУД "Стеван Мокрањац"

Погледајте

29.07.2010 - Поломљене клупе у парку

Погледајте

14.09.2010 - Дани Европске баштине на Рајачким пимницама

Погледајте

22.11.2010 - Завршени радови у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Јабуковцу

Погледајте

15.08.2013. - Позив КИРС

Погледајте

15.09.2014. - Изјава председника Општине Неготин поводом поплава

Погледајте