Петак, 14. Фебруар 2020.

Јавни позив спортским организацијама и другим правним лицима у области спорта за финансирање програма из буџета општине Неготин у 2020.години

На основу  члана 46. Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС “, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 69. Статута општине Неготин („ Службени лист општине Неготин “, број 4/2019) и члана 12. и 16. Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин („ Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2016 и 4/2018), Општинско веће општинe  Неготин  расписује јавни позив спортским организацијама и другим правним лицима у области спорта за финансирање програма из буџета општине Неготин у 2020.години.

Преузмите: Јавни позив