Понедељак, 11. Март 2019.

Јавна расправа Одлуке о измени Одлуке о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног простора у својини општине Неготин

Преузите: Закључак

Преузмите: Одлуку