Понедељак, 01. Јун 2020.

Оглас за прво јавно надметање за давање у закуп пословног простора у дому културе у Трњану

Оглас за прво јавно надметање за давање у
закуп пословног простора у дому културе у Трњану


Преузмите: Оглас, 01.06.2020.год.
Преузмите: Пријаву за физичко лице, 01.06.2020.год.
Преузмите: Пријаву за правно лице, 01.06.2020.год.
Преузмите: Пријаву за предузетника, 01.06.2020.год.
Преузмите: Менично овлашћење, 01.06.2020.год.
Преузмите: Нацрт огласа, 01.06.2020.год.