Петак, 26. Аугуст 2022.

Местимично поправљање коловоза, крпљење ударних рупа, пресвлачење као и одржавање трупа пута(локалних и регионалних путева) у општини Неготин

Преузмите: Јавни позив, 26.08.2022.год.
Преузмите:Техничка документација и планови, 26.08.2022.год.
Преузмите: Критеријуми за доделу уговора, 26.08.2022.год.
Преузмите: Образац спецификације, 26.08.2022.год.
Преузмите: Образац структуре цена, 26.08.2022.год.
Преузмите: Образац трошкова припреме понуда други пут, 26.08.2022.год.
Преузмите: Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима, 26.08.2022.год.
Преузмите: Општи део-подаци о предмету набавке, 26.08.2022.год.
Преузмите: Уговор крпљења, 26.08.2022.год.
Преузмите: Упуство понуђачима како да сачине понуду, 26.08.2022.год.
Преузмите: Одговоре на питања, 08.09.2022.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 27.09.2022.год.
Преузмите: Обавештење о додели уговора, 17.10.2022.год.