Понедељак, 16. Март 2020.

Закључци, наредбе и препоруке Штаба за ванредне ситуције општине Неготин

  

На Првој ванредној седници одржаној данас због увођења ванредног стања на целој територији Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Неготин, којим је председавао Владимир Величковић, командант штаба донео је следеће закључке:

1. Управници зграда да израде списак лица старијих од 65 година (лица која подлежу забрани изласка на отворени простор) као и евидентирање лица придошлих из иностранства и ученика. Обиласком свих старијих домаћинстава регистровати њихове потребе за основним животним намерницама као и набавку медикамената у апотекама. Упознати их са бројевима телефона дежурних служби (Ситуационог центар, МУП-а, Завода за јавно здравље Зајечар);

2.Здравствени центар, јавно, преко средстава јавног информисања да обавести грађанство о бројевима телефона изабраних лекара за електронску набавку медикамената кроз електронске рецепте (не долазити у ЗЦ код изабраног лекара) и објави препоруке Министарства здравља;

3. У оквиру својих могућности Здравствени центар да обилази села у оквиру пружања медицинских услуга мештанима;

4. Аутобуски локални саобраћај редуковати на летњи ред вожње, са обавезом аутопревозника као и такси служби за свакодневном дезинфекцијом средстава за превоз путника (аутобуса, аутомобила, минибусовам комбија...);

5. Преко средстава јавног информисања кајроном обавештавати грађанство о дежурним телефонима служби (Ситуационог центра, Здравственог центра, ПС Неготин, ...)

6. Преко референата месних канцеларија ОУ вршити обавештавање свих мештана о забрани кретања старијих лица од 65 година као и њихов долазак у из сеоских средина у Неготин, уколико се укаже потреба за набавком истих животним намерницама широке потрошње обавестити надлежни Ситуациони центар ОУ;

7. Центар за социјални рад у сарадњи са Црвеним крстом Неготин да изради списак старачких и социјално угрожених домаћинстава са основним подацима и списак волонтера који би могли бити ангажовани у пружању помоћи на испоруци како намерница широке потрошње тако и лекова и осталих потреба која та домаћинства за несметан живот изискују.

 

НАРЕДБЕ:

 

  1. Према одлуци Владе РС, општинска инспекција појачати контролу рада локала са одређивањем рада до 15,00 за угоститељске објекте, од 06.00 до 20.00 часова за рад продавница за продају артикала – са основним животнм намерницама, затварање и прекид рада свих играоница за децу као и кладионица, казина, теретана;

 

  1. Забранити одржавање свих спортских манифестација;

 

ПРЕПОРУКА:

 

  1. Државни органи, предузећа да ураде сопствене препоруке за своје раднике ради предузимање превентивних мера;

 

  1. Обавестити апотекарске установе да обезбеде 24-часовни рад, по личном договору, ради омогућавања снабдевања потрошача медикаментима;