Четвртак, 23. Новембар 2023.

ЗАКАЗАНА ДВАДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Председник Скупштине општине Неготин, мр Милан Уруковић, заказао је за четвртак 30.11.2023. године двадесет прву седницу општинског парламента. Почетак седнице заказан је за 10 сати у Великој сали Скупштине општине Неготин.

 

Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Број: 060-81/2023-I/07

Дана: 23.11.2023. године

Неготин

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 42. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 105. Пословника Скупштине општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 15/2019 и 1/2022)

 

САЗИВАМ

ДВАДЕСЕТ ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ЗА 30.11.2023. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

 

 

Двадесет прва седницa Скупштине општине Неготин одржаће се у великој сали Скупштине општине Неготин са почетком у 10,00 часова.

 За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Неготин;

 

  1. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН;

 

  1. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ;

 

  1. РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ДРУГOJ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ;

 

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ “ У НЕГОТИНУ;

 

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У КОБИШНИЦИ;

 

  1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У УРОВИЦИ;

 

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН;

 

  1. РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА КП.БР. 5428/4 У КО НЕГОТИН И УРЕЂИВАЊА ИМОВИНСКОПРАВНИХ ОДНОСА У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ.

 

Позивам Вас да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Службу за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа на телефон број 544-000, локал 117 или на број 543-024.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДНИК,

мр Милан Уруковић с.р.