Четвртак, 19. Март 2020.

За унапређење рада општинског ГИС портала“ 4,8 милиона динара

Општини Неготин је за пројекат “Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин” од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе одобрено 4.800.000 динара. Укупна вредност пројекат уз учешће локалне самоуправе од 1.154.198,4 динара износи 5.954.198,4 динара. Основни циљ пројекта је унапређење и модернизација рада општинске управе, кроз унапређење сервиса за ефикасно пружање услуга грађанима и привреди.

Наша општина је прошле године за пројекат “Општински ГИС портал” од поменутог министарства из буџетског фонда за програм локалне самоуправе добила 4.800.000 динара. Укупна вредност пројекта износила је 5.979.302,4 динара, од чега је учешће општине Неготин износило 1.179.302,4 динара. Израдом општинског ГИС портала Неготин омогућено је стварање организоване и синтетизоване базе података, тачних и ажурираних регистара ресурса којима општина сада располаже на једном месту.
Пројектом „За унапређење рада општинског ГИС портала“ извршиће се интеграција просторних података свих јавних сервиса ради једноставнијег приступа просторним информацијама како грађанства, тако и стручних служби јавне администрације.

Пројекат подразумева попис имовине општине Неготин, формирање дигиталне базе водоводне, канализационе мреже у околним насељима где се подаци о мрежи воде у аналогном облику, евидентирање и формирање базе од 7000 сијалица уличне расвете, евидентирање паркинг места-паркиралишта као и хоризонталну и вертикалну уличну сигнализацију, постављање на портал додатног туристичког садржаја у Неготину, израду потребних апликације за рад над подацима, припрему и интеграцију прикупљених података у систем-базу геопортала.
http://5.196.222.228/negotin.html