Уторак, 12. Новембар 2019.

Већници заседали педесет седми пут

На данашњој 57. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин чланови већа разматрали су доношење закључака о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о утврђивању пореза на имовину за 2020.годину и о издвајању средстава из буџета Црвеном крсту Неготин, у износу од 200.000 динара.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о утврђивању  просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за следећу годину спровешће се од 12. до 22. новембра. Текст одлуке биће постављен на сајту локалне самоуправе www.negotin.rs и достављен месним канцеларијама.  Предлоге, сугестије, иницијативе, коментаре  учесници у јавној расправи могу доставити на електронску адресу  lpanegotin@gmail.com или писаним путем на адресу Општинска управа Општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин. Цене пореза  у 2020. години биће кориговане само за пољопривредно земљиште  у I, II и  III зони, и пољопривредно земљиште  у  I и  II зони у износу за 0,3 процента од просечне тржишне вредности купопродајних уговора остварених од  01.01. 2019. до 30.09.2019. године.  Предлогом Одлуке уводи се и нова категорија – Друго земљиште.