Среда, 20. Децембар 2017.

Усвојен Буџет за 2018. годину


Привремени орган Општине Неготин на седмој седници одржаној данас, након разматрања,  усвојио  најважнију одлуку, Одлуку о буџету за 2018. годину. Буџет је предвиђен у износу од 1.378.058.000 динара из извора 01, а из осталих извора 424.787.000 динара, што значи да је укупан буџет предвиђен у износу од 1.802.845.000 динара.  Реч је о програмском буџету који предвиђа улагања у основна средства и инвестиције 286.143.000 динара из текућих прихода и 253. 517.000 из других извора. Новина је да је обавеза буџета да се услуге боравка деце у предшколским установама уплаћују у буџет општине и да од следеће године ПУ „Пчелица“  нема сопствене приходе.

На седмој седници  усвојена је и Одлука о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2018.годину на територији општине Неготин. Овом одлуком  накнада за заштиту и унапређење животне средине за следећу годину се задржава у истом износу као 2017. године.

На данашњој седници  након разматрања усвојена је Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Неготин, Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда и накнаде за рад  принудног професионалног управника. Утврђен је и предлог Одлуке о давању назива новим улицама који ће бити упућен на одобрење Министарству државне управе и локалне самоуправе. Чланови привременог органа су усвојили решења о измени решења о именовању чланова школских одбора Техничке школе и ОШ „Стеван Мокрањац и донели одлуку о давању новогодишњих поклона  деци запослених у органима Општине Неготин.