Недеља, 01. Јануар 2006.

УРОВИЦА

Уровица (Хухуровица) је насеље збијеног типа. Име је добило по бројним 'урвинама' које се овде налазе. Село има два Селишта. По предању, село је било груписано око два насеља: једног насељеног Србима, и другог насељеног Унгурјанима. По жељи неког спахије Срби су напустили своје раније место и населили у данашњи крај, Србију, а Унгурјани су се померили и населили Уровицу и Буљевицу. Према томе, најстарији становници Уровице би били Срби са Косова и касније досељени Унгурјани. Међутим, Уровица је старије насеље него што се мислило. У 16. веку има података да је било два насеља са називом Хухуровица (Горња и Доња). Судећи по дажбинама Д. Хухуровица је била плоднији крај, а Г. Хухуровица се више налазила у брдовитијем крају.

На Лангеровој карти насеље је забележено као Буљевица, а на карти 'Темишварски Банат' као Оровитц. Од 1811. године село се назива Уровица, а после 1833. године село је записано као Ровица.

Црква у Уровици саграђена је 1903. године. то је друга саграђена црква у селу.

Контакт адреса Месне канцеларије у насељу је МК Уровица 19305 Уровица, број телефона + 381 (0)19 557 - 263.