Недеља, 01. Јануар 2006.

ТРЊАНЕ

Трњане је насеље на Јасеничкој реци. Село је збијеног типа. Име је добило по 'трњу' кога је много било на овом месту. Иначе највећим процентом становници су стариници Срби, досељени из неготинске равнице, негде где је данас Радујевац. Подаци из 16. века указују на пољопривредно занимање становника, што значи да су у то време били у равници. Али, погоршавање друштвено-економских услова за земљорадњу крајем 16. века и учестале миграције оријентисале су становништво на сточарство. Како није било довољно простора за сточну храну, то су се становници преселили на садашње место.

На аустријским картама ово насеље је забележено као Тергиана, Тирнана, а 1736. год. Спомиње се као Трнава. Тек од 1811. године село добија име Трњане.

Трњане је као и друга села, премештано више пута. Најпре су досељеници основали насеље на месту тзв. Јерачки Биљуви (ливаде). Затим је село премештено у Селиште, а одатле у друго Селиште због простора. На садашње место  село је премештено после једног великог пожара који је уништио цело село, јер су куће били 'бурдељи' прекривени сламом.

Црква у Трњану саграђена је 1829. године.

Контакт адреса Месне канцеларије у насељу је МК Трњане 19306 Трњане, број телефона + 381 (0)19 552 - 437.