Недеља, 01. Јануар 2006.

ТАМНИЧ

Тамнич је насеље збијеног типа са традицијама о досељавању са Косова, Поморавља, Влашке, Хомоља и Шумадије. У погледу старости не може се тачно одредити када је село настало. У попису Видинског санџака из 1530. године село је спадало у највећа насеља са преко 50 кућа. Истина, пред крај истог века број кућа је опао, али по задужењу даџбинама из 1586. године види се да су се становници бавили земљорадњом чији приноси изненађују својом величином и указују да је ту било више кућа у то време.

По предању име је село добило по 'тами', јер се налазило у густој шуми. Изгледа да су становници Орашца једним делом прешли у Тамнич, да су га они и основали, било као директни досељеници или као повратници из 'Бугарије', 'Влашке', или Аустрије. Због тога у селу има 'повлашених' родова, више него осталих струја (косовско-метохијске, динарске, тимочко-браничевске, шопске, моравско-вардарско и инверзне).

Црква у Тамничу саграђена је 1900. године.

Контакт адреса Месне канцеларије у насељу је МК Тамнич 19314 Рајац, број телефона + 381 (0)19 530 - 777.