Недеља, 01. Јануар 2006.

СРБОВО

Србово је као насеље постојало пре доласка Турака. Основали су га Срби и тада се насеље звало Подгорин. Али доласком Турака и колонизацијом влашких граничара и земљорадника, село се већ тада (XVI век) назива Србовлах.

Према попису Видинског санџака Србовлах је имао почетком XVI века 40-50 кућа, а то је било веће насеље.

Овим је теза, да су становници подгорина због Турског зулума побегли у Аустрију, а по повратку обновили село које су прозвали Србовлах, доведена у питање. Могуће је да су се повратници из Аустрије доселили у Србовлах, пошто је Подгорин у међувремену нестао.

Румунско-српска струја је само 'освежила' влашки говор и задржала влашке народне традиције. Указом 1899. године село је добило назив Србово. Данас је то насеље са 'влашким говором', типично збијеног типа. Обилује јаким изворима и плодном равничарском земљом.

Црква у Србову саграђена је 1937. године.

Контакт адреса Месне канцеларије у насељу је МК Србово 19316 Кобишница, број телефона + 381 (0)19 551 - 606.