Понедељак, 01. Децембар 2014.

Савремена опрема Основној школи „Вук Караџић“

У Основној школи „Вук Караџић“, у току је реализација пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању“, који финансира Европска унија као облик предприступне помоћи Републици Србији кроз програм ИПА 2011. Завршетком овог пројекта, најстарија образовна установа у нашем граду, која је почетком новембра обележила 190 година постојања и рада, постаће једна од 40 најопремљенијих школа у Србији. 

 

Овај веома значајан пројекат у Основној школи „Вук Караџић“ почео је да се реализује почетком школске 2013/2014. године, са циљем јачања троугла знања, односно везе између образовања, истраживања и иновације, као и унапређења ефикасности образовања у Србији. 

 

Кроз пројекат „Подршка развоју људског капитала и истраживању“ школа ће добити најсавременију наставну опрему вредности 100 000 евра. Школи је испоручен први део опреме који садржи информационо-комуникациону технологију и музичке инструменте, док ће се преостала опрема испоручивати по етапама у наредних неколико месеци.

 

Кроз пројектне активности, у циљу усавршавања знања и осавремењавања наставе у школи, наставници су похађали низ обука, а сваки наставник до сада је остварио преко 50 сати стручног усавршавања. Школи је дистрибуирана и помоћна стручна грађа приручног типа, укључујући и интернет портал који ће омогућити међусобну размену и учење.  

 

Овим пројектом обухваћено је 40 основних и средњих школа у Србији, а ОШ „Вук Караџић“ је једина школа у Источној Србији, у којој се пројекат реализује.