Недеља, 01. Јануар 2006.

ШАРКАМЕН

Шаркамен (Шарен камен) је насеље из 16. века. У то време насеље се називало Шарен камен и имало је од 10 до 20 кућа. Становници су једним делом старинци и косовско метохијски досељеници. Током 16. века више су се бавили сточарством (свиње и овце), а мање земљорадњом. Село се налази на странама Шаркаменске Врленске и Поповичке реке.

По предању име је добило од великог шареног камена који се налазио у месту зв. Шарен поток. Прича се да су године биле рoдне док је 'Шарен камен' био у селу, али када су га Турци однели у видински крај, настале су неродне године.

Првобитно насеље налазило се на Селиштанцу са неколико 'бурдеља' Турски зулуми су становнике растерали у данашњи Шаркамен и Штубик.

Поред села се налази касноантички локалитет Врело Шаркамен.

Контакт адреса Месне канцеларије у насељу је МК Шаркамен 19303 Штубик, број телефона + 381 (0)19 556 - 036.