Петак, 20. Октобар 2023.

РЕШЕЊЕ БР. 461-24/2023-IV/01 - КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА РЕЧКА И ЧУБРА, ОПШТИНА НЕГОТИН