Петак, 10. Мај 2019.

Расписан Конкурс за доделу средстава из програма подршке за спровођење поопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години

Председник општине Неготин на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 9/2019 од 23.04.2019.год ) и претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-969/2019-09 од 02.04.2019. године, расписује  КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ   СРЕДСТАВА ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2019. ГОДИНИ. Захтеви се могу поднети у периоду од 13.05.2019. године до 11.06.2019. године.