Уторак, 26. Мај 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД “ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА ДВ 110 kV ПРП ЂЕРДАП 2-ВЕ НИКИНЕ ВОДЕ”