Петак, 05. Јун 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ПРАХОВО