Среда, 18. Март 2020.

РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНА ОД 6 ДО 18 ЧАСОВА

На основу члана 15. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број: 98/2010) и члана 20. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, број 870-6-1/2012 од 03.02.2012.године, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин, на 3. ванредној телефонској седници одржаној 18.03.2020.године д о н е о је:
 

Н А Р Е Д Б А

Налаже се свим трговинама на велико и мало робом широке потрошње, на територији општине Неготин, да своју делатност у својим продајним објектима обављају у времену од 06.00 до 18.00 часова.
 


КОМАНДАНТ ШТАБА
Владимир Величковић с.р.