Понедељак, 27. Септембар 2010.

Проглашено беснило на територији општине Неготин

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је решење којим се подручје у полупречнику од најмање 3 километара од жаришта у насељеном месту Плавна и у ловишту „Хајдук Вељко“ проглашава зараженим од беснила, док се подручје у полупречнику од 10 километара проглашава угроженим од беснила. На зараженом и угроеном подручју, ради сузбијања и искорењивања беснила спроводиће се законом предвиђене мере.

Решење Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства >>