Среда, 25. Новембар 2020.

ПРЕПОРУКА ЗА ПРЕЛАЗАК НА НАСТАВУ НА ДАЉИНУ

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на данашњој 36. телефонској седнициуслед погоршања епидемиолошке ситуације, ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и добијене сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, донео је:

ПРЕПОРУКУ

свим основним и средњим школама на територији општине Неготин, да рад у основним и средњим школама на територији општине Неготин од 25. новембра до 4. децембра 2020.године организују тако што ће ученици првог циклуса основне школе наставити са похађањем наставе у већ утврђеној организацији рада, а ученици другог циклуса основне школе и средње школе наставу ће похађати у целости на даљину у назначеном периоду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин, предложио је ПРЕПОРУКОМ на 35. Ванредној седници ресорном Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школској управи Зајечар, добијање сагласности за промену начина организације образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији општине Неготин, имајући у обзир погоршање епидемиолошке ситуације а у циљу заштите и спречавање заразе просветног кадра и ученика на територији општине Неготин.

Дана 24.11.2020.године дописом Број: 915-424-61-00172/2020-12, Школска управа Зајечар проследила је Штабу за ванредне ситуације за територију општине Неготин Сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја на препоруку Штаба:

„Министарства просвете, науке и технолошког развоја САГЛАСНО је са Предлогом увођења нових мера за основне и средње школе у складу са препоруком Општинског штаба за територију општине Неготин од 23. Новембра 2020.године.“

„На територији општине Неготин може се применити другачији начин организације наставе у периоду од 25. новембра до 4 децембра 2020.године, тако што ће ученици првог циклуса основне школе наставити са похађањем наставе у већ утрђеној организацији рада, а ученици другог циклуса основне школе и средње школе наставу ће похађати у целости на даљину у назначеном периоду.