Понедељак, 27. Аугуст 2018.

Представљање пројекта „7 Wonders of Mehedinti and Borski“

Туристичка организација општине Неготин, као један од партнера у Пројекту „7 Wonders of Mehedinti and Borski“, представила је на конференцији која је одржана у Неготину, начин реализације и свој статус у пројекту „7 Wonders“,  који се спроводи и финансира у оквиру Програма INTERREGIPA CBC Rumunija – Srbija.

Конференцији је присуствовало педесетак учесника, које је Душан Петровић, директор Туристичке организације општине Неготин, упознао је са пројектом који се реализује у партнерству три организације: Асоцијација ProMehedinti,  Дробета Турну Северин (Румунија), као водећи партнер,  Фондација Биос фонд из Доњег Милановца  и Туристичка организација, Неготин.

 У пројекту који ће трајати  до јануара 2019. године, партнери су представили основни и специфичне циљеве пројекта „7 Wондерс“ за развој туристичке привреде циљног прекограничног региона у јачању капацитета и вештина за побољшање квалитета туристичких услуга, иновативним приступом и са новим туристичко информативним алатима прекограничног партнерства. Оригиналност и новина пројекта „7 Wондерс“ произилази из оријентације ка секторским нишама у туризму, интегрисаним приступом, прекограничним партнерством, применом резултата на јединственом географском подручју, дизајнирајући туристички производ који доприноси повећању животног стандарда становништва прекограничног региона.

Пројектом се креирају нови туристички производи и нова туристичка понуда, који ће моћи да се развију и специфичном промоцијом, као и практичном применом планираних резултата. Истраживање и стварање базе података пројекта, дефинише и креира специфичне и атрактивне прекограничне туристичке руте: Пећинска, Гастрономска, Рута богатства природе, Плава стаза, Рута природног наслеђа, Пешачка стаза и Рута културног наслеђа.


Пројекат „7 Wonders“ финансира се у оквиру INTERREG IPA Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија. Финансира га Европска унија, кроз Инструмент за претприступну помоћ (IPA II) и кофинансирају партнерске земље у програму. Његова укупна вредност је 453.982 евра, од чега је 385.884 евра допринос Европске уније.