Петак, 15. Март 2019.

ПОЗИВНИЦА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА ЗА ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 33 ДЕОНИЦА : НЕГОТИН (РАДУЈЕВАЦ)- ГР. СРБ/БУГ (МОКРАЊЕ)

Обавештавамо све заинтересоване да ће се јавна презентација Прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 33 деоница: НЕГОТИН (РАДУЈЕВАЦ)- ГР. СРБ/БУГ (МОКРАЊЕ) за  oпштину Неготин и месну заједницу Кобишница, одржати у уторак 19.03.2019. године у просторијама  Општинске управе Неготин,         Трг Стевана Мокрањаца 1, 19300 Неготин, са почетком у 12.00 часова.

Конзорцијум пројектних организација

 „ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ“ d.o.o. & „Project biro utiber“ d.o.o.

извршиће презентацију усвојеног Прелиминарног пројектног решења у циљу упознавања локалних заједница са предметним активностима, након чега се могу доставити примедбе на пројектно решење.